Graphics & Logos

Logo chính thức của WordPress

Khi bạn cần biểu tượng WordPress chính thức cho một trang web hoặc ấn phẩm, vui lòng sử dụng một trong những điều sau đây. Vui lòng chỉ sử dụng biểu trưng theo chính sách & nbsp; nhãn hiệu WordPress .

Tải xuống

Chiến đấu với Logo giả (Fauxgo)

Đừng sử dụng biểu tượng WordPress sai. Nếu bạn thấy một trong số này trong thực tế, hãy đề nghị họ sử dụng logo chính thức.