Domains

Vì nhiều lý do liên quan tới nhãn hiệu WordPress, chúng tôi đề nghị bạn không nên sử dụng từ khoá “WordPress” trong tên miền. Hãy sử dụng từ “wp” hoặc các phương án thay thế. Chúng tôi không phải những luật sư, nhưng có nhiều người sẵn sàng nói với chúng tôi để chống vi phạm nhãn hiệu. Thêm vào đó, nhiều người dùng cho rằng điều này cũng gây ra nhầm lẫn.

Nếu bạn đã có tên miền với từ khoá “WordPress” thì hãy chuyển tiếp nó tới tên miền tương ứng với từ khoá “wp” miễn sao nó vẫn tương đương như cách người dùng hiểu và không chứa từ khoá “WordPress” còn thời gian sau đó bạn nên cân nhắc chuyển tiếp tên miền tới site wordpress.org gốc.

Từ khoá “WordPress” nằm trong các tên miền phụ không phải vấn đề chúng tôi quan tâm, chẳng hạn như wordpress.example.com, bởi vì chúng tôi chỉ quan tâm tới vấn đề với các tên miền cấp 1 mà thôi.

Chúng tôi đã chia sẻ điều này với bất kỳ ai đã từng hỏi chúng tôi, và muốn công khai nó để nhiều người hơn có thể nhận thức được chính sách này.

<whine>Các tên miền khác đang sử dụng từ WordPress trong đó!</whine>

Nếu các tên miền không phải là website WordPress.com, WordPress.net, WordPress.org, WordPress.tv hoặc WordPressFoundation.org, chúng sẽ không được phép và bạn nên liên hệ với chủ sở hữu các tên miền đó bằng việc trỏ đến các trang tương ứng ở trên. Chúng tôi thấy điều này thường diễn ra với các trang web spam chia sẻ các plugin và giao diện có chứa cả các phần mềm độc hại trong đó, mà bạn có thể không muốn bị dính vào.