Tải về máy

Sử dụng phần mềm đang cung cấp nền tảng cho 43% website.

There are several ways to get WordPress. The easiest is through a hosting provider, but sometimes tech-savvy folks prefer to download and install it themselves.

Either way, you can use your WordPress through a web browser and with our mobile apps.

Vô giá, và miễn phí

Tải về WordPress và cài đặt để bắt đầu website của riêng bạn.