Tải về máy

Sử dụng phần mềm đang cung cấp nền tảng cho 31% website.

Vô giá, và miễn phí

Tải về WordPress và cài đặt để bắt đầu website của riêng bạn.

Hosting dành cho WordPress

Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hosting có thể không dễ dàng, nhưng chúng tôi có sẵn vài ứng cử viên để gợi ý cho bạn.

SiteGround offers top-tier website performance and support regardless of your technical skill. Join millions of happy clients using their WordPress services to get the help you need at prices you love.

Truy cập Siteground

WordPress.com là cách dễ nhất để tạo website hoặc blog miễn phí. Nó là nền tảng mạnh mẽ để cùng bạn phát triển. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ của các chuyên gia cho website WordPress của bạn.

Truy cập WordPress.com
Xem toàn bộ host được khuyên dùng

Cảm hứng khám phá mọi nơi, mọi lúc

Tạo hoặc sửa nội dung trên đường với ứng dụng mobile của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm ứng dụng trên điện thoại của chúng tôi