Beta/Nightly

Phiên bản Beta chưa ổn định

Nếu bạn có thể sử dụng PHP và muốn tham gia vào quá trình kiểm thử của việc phát triển mã nguồn cũng như báo lỗi, các phiên bạn thử nghiệm là dành cho bạn.

Bởi vì đây là những phiên bản không ổn định, bạn không nên sử dụng những phiên bản này với những trang web chứa dữ liệu quan trọng. Hãy sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn trước khi nâng câp lên phiên bản thử nghiệm. Để cập nhật thông tin mới nhất về các phiên bản thử nghiệm, bạn hãy theo dõi blog phát triểndiễn đàn về phiên bản thử nghiệm.

You can find the latest beta releases on the Beta Releases page.

Nightly Builds

Việc phát triển WordPress diễn ra khá nhanh và hàng ngày các lỗi xảy ra cũng thường xuyên như việc sửa chữa chúng. Đây là một phần của việc phát triển để nhắm đến mục tiêu phát hảnh những phiên bản ổn định nhất có thể.

Nếu bạn muốn tham gia vào tiến trình này, nơi tốt nhất để bắt đầu chính là Beta Testing Handbook.

You can download the latest nightly release here: wordpress-latest.zip.