Xuất bản tự do

Tự do xây dựng. Tự do thay đổi. Tự do chia sẻ.

Sứ mệnh của chúng tôi

WordPress là phần mềm được thiết kế cho mọi người, nhấn mạnh tới khả năng truy cập, hiệu năng, bảo mật và dễ sử dụng. Chúng tôi tin rằng phần mềm tốt cần dùng được với những thiết lập tối thiểu, để bạn có thể tập trung vào chia sẻ câu chuyện của mình, sản phẩm hoặc dịch vụ một cách tự do. Phần mềm WordPress là cơ bản và có thể bắt đầu rất đơn giản. Nó cũng bao gồm các tính năng mạnh mẽ để phát triển và thành công.

Chúng tôi tin tưởng vào việc dân chủ hoá quá trình xuất bản và tự do cần đi đôi với mã nguồn mở. Hỗ trợ ý tưởng này là cả một cộng đồng lớn cùng nhau hợp tác và đóng góp vào dự án. Cộng đồng WordPress luôn chào đón. Niềm đam mê của những người đã đóng góp thúc đẩy sự thành công của WordPress, và cũng sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Những người đóng góp cho WordPress có mặt khắp mọi nơi trên thế giới, và họ đã dành rất nhiều thời gian để xây dựng một công cụ để tự do xuất bản. WordPress là phần mềm mã nguồn mở miễn phí và vô giá.

Công nghệ

Tìm hiểu về WordPress, điểm khởi đầu và những gì đang diễn ra.

The Details

Có rất nhiều chi tiết. Hãy chú ý tới từng mục.

Con người

Tìm hiểu về cộng đồng và cách hoạt động.

Câu chuyện của chúng tôi

WordPress ra đời năm 2003 khi Mike Little và Matt Mullenweg tạo một bản sao từ b2/cafelog. Ý tưởng về một hệ thống xuất bản cá nhân đơn giản nhưng thiết kế được ra đời từ đó. Tới thời điểm này, WordPress được làm từ ngôn ngữ PHP và MySQL, và phát hành bằng giấy phép GPLv2. Nó trở thành nền tảng được lựa chọn của 30% website toàn cầu.

Dự án mã nguồn mở WordPress đã phát triển cùng những cải tiến theo thời gian, và được hỗ trợ bởi các lập trình viên có kỹ năng, nhiệt tình, các nhà thiết kế, nhà khoa học, blogger và hơn thế nữa. WordPress cung cấp cơ hội cho bất kỳ ai tạo và chia sẻ, từ các câu chuyện cá nhân cho đến các phong trào đang thay đổi thế giới. Những người có ít kinh nghiệm về công nghệ vẫn có thể sử dụng nó "theo cách của mình", và nhiều người có hiểu biết hơn về công nghệ có thể tùy chỉnh nó bằng những cách khá thú vị.

Các quyền cho phép

WordPress sử dụng giấy phép bản quyền General Public License (GPLv2 hoặc cao hơn) cho phép bốn quyền tự do cốt lõi. Xem xét quyền của WordPress:

Quyền đầu tiên

Để chạy chương trình cho bất kỳ mục đích gì.

Quyền thứ hai

Để học cách chương trình làm việc và thay đổi nó theo cách bạn muốn.

Quyền thứ ba

Để tái phân phối.

Quyền thứ tư

Để sao chép và tái phân phối bản sữa chữa của bạn tới người khác.