Xuất bản tự do

Tự do xây dựng. Tự do thay đổi. Tự do chia sẻ.

Sứ mệnh của chúng tôi

WordPress là phần mềm được thiết kế cho mọi người, nhấn mạnh tới khả năng truy cập, hiệu năng, bảo mật và dễ sử dụng. Chúng tôi tin rằng phần mềm tốt cần dùng được với những thiết lập tối thiểu, để bạn có thể tập trung vào chia sẻ câu chuyện của mình, sản phẩm hoặc dịch vụ một cách tự do. Phần mềm WordPress là cơ bản và có thể bắt đầu rất đơn giản. Nó cũng bao gồm các tính năng mạnh mẽ để phát triển và thành công.

Chúng tôi tin tưởng vào việc dân chủ hoá quá trình xuất bản và tự do cần đi đôi với mã nguồn mở. Hỗ trợ ý tưởng này là cả một cộng đồng lớn cùng nhau hợp tác và đóng góp vào dự án. Cộng đồng WordPress luôn chào đón. Niềm đam mê của những người đã đóng góp thúc đẩy sự thành công của WordPress, và cũng sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Những người đóng góp cho WordPress có mặt khắp mọi nơi trên thế giới, và họ đã dành rất nhiều thời gian để xây dựng một công cụ để tự do xuất bản. WordPress là phần mềm mã nguồn mở miễn phí và vô giá.

Công nghệ

Tìm hiểu về WordPress, điểm khởi đầu và những gì đang diễn ra.

Chi tiết

Có rất nhiều chi tiết. Hãy chú ý tới từng mục.

Con người

Tìm hiểu về cộng đồng và cách hoạt động.

Câu chuyện của chúng tôi

WordPress ra đời năm 2003 khi Mike Little và Matt Mullenweg tạo một bản phát triển mới từ b2/cafelog. Ý tưởng về một hệ thống xuất bản cá nhân đơn giản nhưng thiết kế được ra đời từ đó. Tới thời điểm này, WordPress được làm từ ngôn ngữ PHP và MySQL, và phát hành bằng giấy phép GPLv2. Nó trở thành nền tảng được lựa chọn của 43% tổng số website trên thế giới.

Dự án mã nguồn mở WordPress đã được phát triển cùng với những cải tiến theo thời gian, với sự hỗ trợ bởi những lập trình viên giàu kinh nghiệm, các nhà thiết kế, nhà khoa học, blogger và nhiều người khác. WordPress cung cấp cơ hội cho bất kì ai muốn tạo và chia sẻ, từ những dấu ấn bản thân cho đến những thay đổi có ảnh hưởng tới toàn thế giới. Kể cả những ai có ít hiểu biết về công nghệ cũng có thể sử dụng nó một cách sáng tạo và tuỳ chỉnh nó theo những cách đặc biệt.

Các quyền cho phép

WordPress sử dụng giấy phép bản quyền General Public License (GPLv2 hoặc cao hơn) cho phép bốn quyền tự do cốt lõi. Xem xét quyền của WordPress:

Quyền đầu tiên

Để chạy chương trình cho bất kỳ mục đích gì.

Quyền thứ hai

Để học cách chương trình làm việc và thay đổi nó theo cách bạn muốn.

Quyền thứ ba

Để tái phân phối.

Quyền thứ tư

Để sao chép và tái phân phối bản sữa chữa của bạn tới người khác.