WordPress.org

Giới thiệu

Etiquette

Etiquette

In the WordPress open source project, we realize that our biggest asset is the community that we foster. The project, as a whole, follows these basic philosophical principles from The Cathedral and The Bazaar.

  • Đóng góp cho dự án mã nguồn mở WordPress là vì lợi ích của cộng đồng WordPress nói chung, chứ không phải là các doanh nghiệp hoặc cá nhân cụ thể. Tất cả các hoạt động đóng góp từ cộng tác viên đều đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết.
  • Bất kì ai cũng có thể tham gia vào dự án mã nguồn mở WordPress, bất kể khả năng, kĩ năng, tình hình tài chính hay các tiêu chí nào khác.
  • Dự án mã nguồn mở WordPress được hỗ trợ bởi cộng đồng các tình nguyện viên. Ngay cả trong trường hợp các cộng tác viên được tài trợ bởi các công ty, thời gian đóng góp đó vẫn là vì lợi ích của toàn bộ cộng đồng mã nguồn mở.
  • Any member of the community can donate their time and contribute to the project in any form including design, code, documentation, community building, etc. For more information, go to make.wordpress.org.
  • Cộng đồng mã nguồn mở WordPress quan tâm đến sự đa dạng. Chúng tôi cố gắng duy trì một môi trường cởi mở nơi mọi người có thể cảm nhận được, bằng cách không phân biệt đối xử, kích động bạo lực, gây thù hằn và hành vi không tốt.