Phép lịch sự

Trong dự án nguồn mở WordPress, chúng tôi nhận thấy rằng tài sản lớn nhất của chúng tôi là cộng đồng mà chúng tôi đã tạo ra. Toàn bộ dự án này tuân theo các nguyên tắc triết học cơ bản này từ The Cathedral and The Bazaar.

  • Đóng góp cho dự án mã nguồn mở WordPress là vì lợi ích của cộng đồng WordPress nói chung, chứ không phải là các doanh nghiệp hoặc cá nhân cụ thể. Tất cả các hoạt động đóng góp từ cộng tác viên đều đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết.
  • Bất kì ai cũng có thể tham gia vào dự án mã nguồn mở WordPress, bất kể khả năng, kĩ năng, tình hình tài chính hay các tiêu chí nào khác.
  • Dự án mã nguồn mở WordPress được hỗ trợ bởi cộng đồng các tình nguyện viên. Ngay cả trong trường hợp các cộng tác viên được tài trợ bởi các công ty, thời gian đóng góp đó vẫn là vì lợi ích của toàn bộ cộng đồng mã nguồn mở.
  • Bất cứ thành viên nào trong cộng đồng cũng có thể dành thời gian của mình và đóng góp cho dự án bằng bất kỳ hình thức nào bao gồm thiết kế, lập trình, viết hướng dẫn, xây dựng cộng đồng, v.v. Để biết thêm nhiều thông tin, hãy đến: make.wordpress.org.
  • Cộng đồng mã nguồn mở WordPress quan tâm đến sự đa dạng. Chúng tôi cố gắng duy trì một môi trường cởi mở nơi mọi người có thể cảm nhận được, bằng cách không phân biệt đối xử, kích động bạo lực, gây thù hằn và hành vi không tốt.

Có một dự án hiện đang được tiến hành để tạo ra một quy tắc ứng xử toàn bộ dự án để chúng tôi có thể đảm bảo sự an toàn của những người đóng góp của chúng tôi.

Các cuộc họp được tiến hành trong nhóm chat Slack #community-team và sau đó được công bố trên Cộng đồng .