Lịch sử

Chúng tôi đang làm việc để ra mắt cuốn sách mới về lịch sử của WordPress với hàng trăm cuộc phỏng vấn với những người đầu tiên đóng góp và tham gia nghiên cứu sâu rộng. Nó chưa sẵn sàng, nhưng để kỉ niệm 10 năm ra đời WordPress, chúng tôi quyết định công bố nó, Sự ra đời của WordPress, bắt đầu từ fork và cộng đồng. Bạn có thể tải xuống ở các định sạng sau:

Nghệ sĩ Jazz và Ngày phát hành

Các nhà phát triển cốt lõi của WordPress chia sẻ tình yêu với nhạc jazz và tất cả các bản phát hành chính của chúng tôi đều được đặt tên để tôn vinh nhạc sĩ nhạc jazz mà chúng tôi ngưỡng mộ. Đây là danh sách các bản phát hành và các nhạc sĩ mà họ được đặt tên. Bạn có thể nghe đài Last.fm của tất cả các nhạc sĩ mà chúng tôi đã đặt tên là bản phát hành cho .

Phiên bản Nhạc sĩ Ngày
6.1 Mikhail Alperin 1 Tháng Mười Một, 2022
6.0 Arturo O’Farrill 24 Tháng Năm, 2022
5.9 Joséphine Baker 25 Tháng Một, 2022
5.8 Art Tatum 20 Tháng Bảy, 2021
5.7 Esperanza Spalding 9 Tháng Ba, 2021
5.6 Nina Simone 8 Tháng Mười Hai, 2020
5.5 Billy Eckstine 11 Tháng Tám, 2020
5.4 Nat Adderley 31 Tháng Ba, 2020
5.3 Rahsaan Roland Kirk 12 Tháng Mười Một, 2019
5.2 Jaco Pastorius 7 Tháng Năm, 2019
5.1 Betty Carter 21 Tháng Hai, 2019
5.0 Bebo Valdés 6 Tháng Mười Hai, 2018
4.9 Billy Tipton 15 Tháng Mười Một, 2017
4.8 Bill Evans 8 Tháng Sáu, 2017
4.7 Sarah Vaughan 6 Tháng Mười Hai, 2016
4.6 Pepper Adams 16 Tháng Tám, 2016
4.5 Coleman Hawkins 12 Tháng Tư, 2016
4.4 Clifford Brown 8 Tháng Mười Hai, 2015
4.3 Billie Holiday 18 Tháng Tám, 2015
4.2 Bud Powell 23 Tháng Tư, 2015
4.1 Dinah Washington 18 Tháng Mười Hai, 2014
4.0 Benny Goodman 4 Tháng Chín, 2014
3.9 Jimmy Smith 16 Tháng Tư, 2014
3.8 Charlie Parker 12 Tháng Mười Hai, 2013
3.7 Count Basie 24 Tháng Mười, 2013
3.6 Oscar Peterson 1 Tháng Tám, 2013
3.5 Elvin Jones 11 Tháng Mười Hai, 2012
3.4 Grant Green 13 Tháng Sáu, 2012
3.3 Sonny Stitt 12 Tháng Mười Hai, 2011
3.2 George Gershwin 4 Tháng Bảy, 2011
3.1 Django Reinhardt 23 Tháng Hai, 2011
3.0 Thelonious Monk 17 Tháng Sáu, 2010
2.9 Carmen McRae 18 Tháng Mười Hai, 2009
2.8 Chet Baker 11 Tháng Sáu, 2009
2.7 John Coltrane 10 Tháng Mười Hai, 2008
2.6 McCoy Tyner 15 Tháng Bảy, 2008
2.5 Michael Brecker 29 Tháng Ba, 2008
2.3 Dexter Gordon 24 Tháng Chín, 2007
2.2 Stan Getz 16 Tháng Năm, 2007
2.1 Ella Fitzgerald 22 Tháng Một, 2007
2.0 Duke Ellington 31 Tháng Mười Hai, 2005
1.5 Billy Strayhorn 17 Tháng Hai, 2005
1.2 Charles Mingus 22 Tháng Năm, 2004
1.0 Miles Davis 3 Tháng Một, 2004
.70 Không có nhạc sĩ nào được chọn. 27 Tháng Năm, 2003