Plugin đã bật block

Xem tất cả Plugin đã bật block

Multisite Language Switcher

A simple, powerful and easy to use plugin that will help you to manage multilingual…


Dennis Ploetner 6.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 5 tháng trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 5 tháng trước

Akismet Spam Protection

The best anti-spam protection to block spam comments and spam in a contact form. The…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 4 tháng trước

Classic Widgets

Enables the previous "classic" widgets settings screens in Appearance – Widgets and the Customizer. Disables…


WordPress Contributors 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 5 tháng trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

Preferred Languages

Choose languages for displaying WordPress in, in order of preference.


Pascal Birchler 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2 Đã cập nhật 7 ngày trước

Gutenberg

Plugin Gutenberg cung cấp các tính năng chỉnh sửa, tùy chỉnh và xây dựng trang…


Gutenberg Team 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

Plugin Dependencies

Parses a 'Requires Plugins' header and adds a Dependencies tab in the plugin install page.…


Andy Fragen, Colin Stewart 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2 Đã cập nhật 2 tuần trước

Performance Lab

Performance plugin from the WordPress Performance Team, which is a collection of standalone performance modules.


WordPress Performance Team 50.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 4 tuần trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 4 tuần trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 6 ngày trước

Elementor Website Builder

The Elementor Website Builder has it all: drag and drop page builder, pixel perfect design,…


Elementor.com 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 6 ngày trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 5 tháng trước