Plugin đã bật block

Xem tất cả Plugin đã bật block

Page View Count

Places an icon, all time views count and views today count at the bottom of…


a3rev Software 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 3 tuần trước

Multisite Language Switcher

A simple, powerful and easy to use plugin that will help you to manage multilingual…


Dennis Ploetner 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 3 tháng trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

Classic Widgets

Enables the previous "classic" widgets settings screens in Appearance – Widgets and the Customizer. Disables…


WordPress Contributors 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

Performant Translations

Making internationalization/localization in WordPress faster than ever before.


WordPress Performance Team 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 2 ngày trước

Gutenberg

The Gutenberg plugin adds editing, customization, and site building to WordPress. Use it to test…


Gutenberg Team 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 4 ngày trước

Preferred Languages

Choose languages for displaying WordPress in, in order of preference.


Pascal Birchler 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Performance Lab

Performance plugin from the WordPress Performance Team, which is a collection of standalone performance modules.


WordPress Performance Team 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 2 tháng trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 3 tuần trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 2 tuần trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 1 tuần trước