Plugin đã bật block

Xem tất cả Plugin đã bật block

Gosign – Google Maps Block

Add Google Maps, Custom Style Google Maps, Markers, Info Windows, Marker animations and many more.


Gosign.de 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

Blog Filter – Post Portfolio Gallery

Blog filter Plugin For WordPress with a power full filtering on post or blog. Blog…


A WP Life 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 3 tháng trước

CP Media Player – Audio Player and Video Player

CP Media Player – Audio Player and Video Player supported by all major browsers such…


CodePeople 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 3 tuần trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

Gutenberg

The block editor was introduced in core WordPress with version 5.0. This beta plugin allows…


Gutenberg Team 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 2 ngày trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 2 tháng trước

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 5 tháng trước