Plugin đã bật block

Xem tất cả Plugin đã bật block

Logo Carousel Block

This plugin brings a Logo carousel Block to the new WordPress Gutenberg editor.


WPDevSquad Không có sẵn lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.7 Đã cập nhật 8 tháng trước

p5.js Block

Run p5.js in your WordPress site with this Gutenberg block.


Mark Uraine 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.7 Đã cập nhật 2 tháng trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3 Đã cập nhật 3 ngày trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3 Đã cập nhật 3 ngày trước

Jetpack by WordPress.com

Plugin lý tưởng dùng cho thống kê, bài viết liên quan, tối ưu hoá công…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3 Đã cập nhật 2 tuần trước

bbPress

bbPress is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3 Đã cập nhật 1 ngày trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

Gutenberg

The block editor was introduced in core WordPress with version 5.0. This beta plugin allows…


Gutenberg Team 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 3 ngày trước

Application Passwords

Creates unique passwords for applications to authenticate users without revealing their main passwords.


George Stephanis 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 2 tháng trước

Design Experiments

A plugin for trying out design experiments in WP-Admin. Brought to you by the WordPress…


The WordPress.org Design Team 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.4 Đã cập nhật 2 tháng trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3 Đã cập nhật 4 ngày trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3 Đã cập nhật 4 ngày trước

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3 Đã cập nhật 3 ngày trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3 Đã cập nhật 3 ngày trước