Plugin đã bật block

Xem tất cả Plugin đã bật block

SV Block for Twitch

Display Twitch streams with this Gutenberg block. Team Developed and maintenanced by straightvisions GmbH


straightvisions GmbH 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 6 tháng trước

List Last Changes

Shows a list of the last changes of a WordPress site.


Roland Bär 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 1 tuần trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 10 tháng trước

Akismet Spam Protection

The best anti-spam protection to block spam comments and spam in a contact form. The…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 3 tuần trước

Classic Widgets

Enables the previous "classic" widgets settings screens in Appearance – Widgets and the Customizer. Disables…


WordPress Contributors 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

Gutenberg

Plugin Gutenberg cung cấp các tính năng chỉnh sửa, tùy chỉnh và xây dựng trang…


Gutenberg Team 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 51 phút trước

Preferred Languages

Choose languages for displaying WordPress in, in order of preference.


Pascal Birchler 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

Application Passwords

Creates unique passwords for applications to authenticate users without revealing their main passwords.


George Stephanis 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.9 Đã cập nhật 1 năm trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 2 tuần trước

Elementor Website Builder

The Elementor Website Builder has it all: drag and drop page builder, pixel perfect design,…


Elementor.com 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 3 tuần trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 10 tháng trước