Plugin đã bật block

Xem tất cả Plugin đã bật block

Connections Business Directory

An easy-to-use directory plugin to create an addressbook, business directory, member directory, staff directory or…


Steven A. Zahm 9.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 12 giờ trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Classic Widgets

Enables the previous "classic" widgets settings screens in Appearance – Widgets and the Customizer. Disables…


WordPress Contributors 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

Gutenberg

Plugin Gutenberg cung cấp các tính năng chỉnh sửa, tùy chỉnh và xây dựng trang…


Gutenberg Team 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 3 ngày trước

Performant Translations

Making internationalization/localization in WordPress faster than ever before.


WordPress Performance Team 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 3 ngày trước

Performance Lab

Performance plugin from the WordPress Performance Team, which is a collection of standalone performance modules.


WordPress Performance Team 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 2 ngày trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 2 tháng trước