Plugin đã bật block

Xem tất cả Plugin đã bật block

WPZOOM Portfolio

The ultimate solution for creatives, designers, photographers, and businesses looking to showcase their work in…


WPZOOM 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 2 tuần trước

The Events Calendar

The Events Calendar is the number one calendar plugin for WordPress. Easily create and manage…


The Events Calendar 800.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 3 tuần trước

Shortcode Preview Block

Shows preview of any shortcode on editor side. It renders shortcode in the editor side…


Ronak Ganatra 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Classic Widgets

Enables the previous "classic" widgets settings screens in Appearance – Widgets and the Customizer. Disables…


WordPress Contributors 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

Gutenberg

Plugin Gutenberg cung cấp các tính năng chỉnh sửa, tùy chỉnh và xây dựng trang…


Gutenberg Team 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 4 ngày trước

Plugin Dependencies

Parses a 'Requires Plugins' header and adds a Dependencies tab in the plugin install page.…


Andy Fragen, Colin Stewart, Paul Biron 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3 Đã cập nhật 2 tuần trước

Performance Lab

Performance plugin from the WordPress Performance Team, which is a collection of standalone performance modules.


WordPress Performance Team 80.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 3 tuần trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 6 ngày trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 2 tháng trước