Plugin đã bật block

Xem tất cả Plugin đã bật block

Schedule Content Block

shows or hides contents depending on a specific date and time


Jesús Olazagoitia 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 12 tháng trước

Getwid – Gutenberg Blocks

40+ Gutenberg Blocks, plus multiple pre-made free block templates for the WordPress block editor.


MotoPress 50.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 4 ngày trước

Visual Link Preview

Display a fully customizable visual link preview for any internal or external link.


Bootstrapped Ventures 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 2 tháng trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 12 tháng trước

Akismet Spam Protection

The best anti-spam protection to block spam comments and spam in a contact form. The…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 1 tháng trước

Classic Widgets

Enables the previous "classic" widgets settings screens in Appearance – Widgets and the Customizer. Disables…


WordPress Contributors 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 5 tháng trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

Gutenberg

Plugin Gutenberg cung cấp các tính năng chỉnh sửa, tùy chỉnh và xây dựng trang…


Gutenberg Team 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 4 ngày trước

Plugin Dependencies

Parses a 'Requires Plugins' header and adds a Dependencies tab in the plugin install page.…


Andy Fragen, Colin Stewart Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 1 tuần trước

Performance Lab

Performance plugin from the WordPress Performance Group, which is a collection of standalone performance modules.


WordPress Performance Group 6.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 2 tuần trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 2 tuần trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 5 ngày trước

Elementor Website Builder

The Elementor Website Builder has it all: drag and drop page builder, pixel perfect design,…


Elementor.com 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 3 tuần trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 12 tháng trước