Plugin đã bật block

Xem tất cả Plugin đã bật block

Hotel Booking Lite

The #1 Hotel Booking and Vacation Rental Plugin for WordPress. Online payments, seasons, rates, free…


MotoPress 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

GamiPress – Link

Add activity events based on link clicks generated by [gamipress_link]


GamiPress 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

Akismet Spam Protection

The best anti-spam protection to block spam comments and spam in a contact form. The…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Gutenberg

The Gutenberg plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.1 Đã cập nhật 5 ngày trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

Gutenberg

The Gutenberg plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.1 Đã cập nhật 5 ngày trước

Preferred Languages

Choose languages for displaying WordPress in, in order of preference.


Pascal Birchler 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Test jQuery Updates

Test different versions of jQuery and jQuery UI.


The WordPress Team 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

WordPress Auto-updates

A feature plugin to integrate Plugins & Themes automatic updates in WordPress Core.


The WordPress Team 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.5 Đã cập nhật 6 tháng trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

Elementor Website Builder

The Elementor Website Builder has it all: drag and drop page builder, pixel perfect design,…


Elementor.com 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.1 Đã cập nhật 1 tháng trước