Plugin đã bật block

Xem tất cả Plugin đã bật block

Premium Blocks for Gutenberg

Gutenberg blocks that will help you build amazing pages with the new WordPress Gutenberg editor.


Leap13 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.4 Đã cập nhật 4 tháng trước

Image Gallery Block

Impress your audience with beautiful image gallery with lightbox.


WPDeveloper 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 4 tuần trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.5 Đã cập nhật 1 năm trước

Akismet Spam Protection

The best anti-spam protection to block spam comments and spam in a contact form. The…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Classic Widgets

Enables the previous "classic" widgets settings screens in Appearance – Widgets and the Customizer. Disables…


WordPress Contributors 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.4 Đã cập nhật 8 tháng trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

Gutenberg

Plugin Gutenberg cung cấp các tính năng chỉnh sửa, tùy chỉnh và xây dựng trang…


Gutenberg Team 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 5 ngày trước

Performance Lab

Performance plugin from the WordPress Performance Team, which is a collection of standalone performance modules.


WordPress Performance Team 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 5 ngày trước

Plugin Dependencies

Parses a 'Requires Plugins' header and adds a Dependencies tab in the plugin install page.…


Andy Fragen, Colin Stewart 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 3 tuần trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 3 tuần trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 5 ngày trước

Elementor Website Builder

The Elementor Website Builder has it all: drag and drop page builder, pixel perfect design,…


Elementor.com 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 4 ngày trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.5 Đã cập nhật 1 năm trước