Plugin đã bật block

Xem tất cả Plugin đã bật block

AMP

The Official AMP Plugin, supported by the AMP team. Formerly Accelerated Mobile Pages, AMP enables…


AMP Project Contributors 500.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Akismet Spam Protection

The best anti-spam protection to block spam comments and spam in a contact form. The…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Gutenberg

The Gutenberg plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 7 ngày trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

Gutenberg

The Gutenberg plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 7 ngày trước

Test jQuery Updates

Test different versions of jQuery and jQuery UI.


The WordPress Team 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

WordPress Auto-updates

A feature plugin to integrate Plugins & Themes automatic updates in WordPress Core.


The WordPress Team 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.4 Đã cập nhật 4 tháng trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7 Đã cập nhật 6 ngày trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Akismet Spam Protection

The best anti-spam protection to block spam comments and spam in a contact form. The…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 2 tháng trước