Block-Enabled Plugins

Xem tất cả Block-Enabled Plugins

Kenzap Timeline

A beautiful and easy customizable set of Gutenberg blocks to create timeline section for the…


Kenzap Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

The Events Calendar Shortcode and Templates

The Events Calendar Shortcode and Templates addon provides events shortcode block and templates for The…


Cool Plugins 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.1 Đã cập nhật 1 ngày trước

Booking Calendar

Booking Calendar – original 1st booking plugin for WordPress. Easily receive reservations and show availability…


wpdevelop, oplugins 50.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 4+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.1 Đã cập nhật 4 tuần trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

Gutenberg

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.4 Đã cập nhật 3 ngày trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.4 Đã cập nhật 3 tháng trước

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.1 Đã cập nhật 1 tháng trước