Plugin đã bật block

Xem tất cả Plugin đã bật block

Site Reviews

Site Reviews allows you to easily receive and display reviews for your website, business, or…


Paul Ryley 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 11 giờ trước

Snow Monkey Editor

The Snow Monkey Editor is a plugin that extends the block editor.


inc2734 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 1 tuần trước

Smash Balloon Social Post Feed

Formerly "Custom Facebook Feed". Display completely customizable Facebook feeds of a Facebook page or Group.…


Smash Balloon 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Akismet Spam Protection

The best anti-spam protection to block spam comments and spam in a contact form. The…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

Gutenberg

The Gutenberg plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 4 ngày trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

Gutenberg

The Gutenberg plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 4 ngày trước

Preferred Languages

Choose languages for displaying WordPress in, in order of preference.


Pascal Birchler 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Application Passwords

Creates unique passwords for applications to authenticate users without revealing their main passwords.


George Stephanis 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.6 Đã cập nhật 5 tháng trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 4 ngày trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Elementor Website Builder

The Elementor Website Builder has it all: drag and drop page builder, pixel perfect design,…


Elementor.com 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 2 tuần trước