Plugin đã bật block

Xem tất cả Plugin đã bật block

Foodie Nutrition Facts Label

The only WordPress plugin that lets you create nutrition labels and them to your pages…


wpfoodie Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

Give – Donation Plugin and Fundraising Platform

Accept donations and begin fundraising with Give, the highest rated WordPress donation plugin for online…


GiveWP 60.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 4+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

Gutenberg

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.1 Đã cập nhật 6 ngày trước

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.1 Đã cập nhật 2 tuần trước