Block-Enabled Plugins

Xem tất cả Block-Enabled Plugins

Give – Donation Plugin and Fundraising Platform

Accept donations and begin fundraising with Give, the highest rated WordPress donation plugin for online…


GiveWP 50.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.3 Đã cập nhật 1 ngày trước

Restaurant Reservations

Accept restaurant reservations and table bookings online. Quickly confirm or reject bookings, send email notifications,…


Theme of the Crop 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.3 Đã cập nhật 1 tháng trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.3 Đã cập nhật 4 tuần trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

Gutenberg

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.3 Đã cập nhật 2 tuần trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.3 Đã cập nhật 1 tháng trước

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.3 Đã cập nhật 2 tháng trước