Plugin đã bật block

Xem tất cả Plugin đã bật block

Orbit Fox by ThemeIsle

This swiss-knife plugin comes with a quality template library, menu/sharing icons, Gutenberg blocks and newly…


Themeisle 400,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

GamiPress – Link

Add activity events based on link clicks generated by [gamipress_link]


GamiPress 900+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.4 Đã cập nhật 3 tháng trước

GamiPress

The most flexible and powerful gamification system for WordPress.


GamiPress 10,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 5 ngày trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Akismet Spam Protection

The best anti-spam protection to block spam comments and spam in a contact form. The…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 1 tháng trước

bbPress

bbPress is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 300,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6 Đã cập nhật 3 tuần trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

Gutenberg

The Gutenberg plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 200,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 1 tuần trước

WordPress Auto-updates

A feature plugin to integrate Plugins & Themes automatic updates in WordPress Core.


The WordPress Team 700+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.4 Đã cập nhật 1 tháng trước

Application Passwords

Creates unique passwords for applications to authenticate users without revealing their main passwords.


George Stephanis 20,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 1 tháng trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 2 tuần trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Akismet Spam Protection

The best anti-spam protection to block spam comments and spam in a contact form. The…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 1 tháng trước