Plugin đã bật block

Xem tất cả Plugin đã bật block

Kenzap Calendar

Display calendar section for appointments reservations or bookings. Specify custom time slots. Link checkout process…


Kenzap 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.6 Đã cập nhật 2 năm trước

Section Block

Section Block for new WordPress Block Editor allow you to add Sections to your website…


We Do Plugins 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 5 tháng trước

Lastweets

Display a Twitter account latest tweets via a Gutenberg editor block.


Pierre Saïkali Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.10 Đã cập nhật 2 năm trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

Jetpack by WordPress.com

Plugin lý tưởng dùng cho thống kê, bài viết liên quan, tối ưu hoá công…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5 Đã cập nhật 5 ngày trước

bbPress

bbPress is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 300,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

Gutenberg

The Gutenberg plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 200,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 4 ngày trước

Test jQuery Updates

Test different versions of jQuery and jQuery UI.


The WordPress Team 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5 Đã cập nhật 3 tuần trước

Core Sitemaps

A feature plugin to integrate basic XML Sitemaps in WordPress Core.


Core Sitemaps Plugin Contributors 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5 Đã cập nhật 1 tháng trước

WordPress Auto-updates

A feature plugin to integrate Plugins & Themes automatic updates in WordPress Core.


The WordPress Team 3,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5 Đã cập nhật 3 ngày trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5 Đã cập nhật 4 ngày trước

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 4 tháng trước