Plugin đã bật block

Xem tất cả Plugin đã bật block

WPlyr Media Block

WPlyr is an easy-to-use Gutenberg block which implements Plyr – A simple, lightweight and accessible…


WeCodify Co. 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.5 Đã cập nhật 3 tháng trước

WP Meta SEO

WP Meta SEO gives you the control over all your SEO optimization. Bulk SEO content…


JoomUnited 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 8 giờ trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Jetpack by WordPress.com

Plugin lý tưởng dùng cho thống kê, bài viết liên quan, tối ưu hoá công…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 ngày trước

bbPress

bbPress is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4 Đã cập nhật 1 tháng trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

Application Passwords

Creates unique passwords for applications to authenticate users without revealing their main passwords.


George Stephanis 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

Gutenberg

The block editor was introduced in core WordPress with version 5.0. This beta plugin allows…


Gutenberg Team 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

Preferred Languages

Choose languages for displaying WordPress in, in order of preference.


Pascal Birchler 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 4 tuần trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 2 ngày trước

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 2 tháng trước