Plugin đã bật block

Xem tất cả Plugin đã bật block

Advanced Gutenberg Blocks

Advanced Gutenberg Blocks bring awesome blocks for the new WordPress editor, for a real WYSIWYG…


maximebj 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

Jetpack by WordPress.com

Plugin lý tưởng dùng cho thống kê, bài viết liên quan, tối ưu hoá công…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 4 ngày trước

Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Jetpack by WordPress.com

Plugin lý tưởng dùng cho thống kê, bài viết liên quan, tối ưu hoá công…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 4 ngày trước

bbPress

bbPress is forum software for WordPress.


The bbPress Contributors 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4 Đã cập nhật 4 tuần trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

WordPress Autoupdates

A feature plugin to integrate Plugins & Themes automatic updates in WordPress Core.


The WordPress Team Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4 Đã cập nhật 2 ngày trước

Gutenberg

The Gutenberg plugin provides editing, customization, and site building features to WordPress. This beta plugin…


Gutenberg Team 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 2 tuần trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước