Các plugin nổi bật

Xem tất cả Các plugin nổi bật

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0 Đã cập nhật 6 ngày trước

Gutenberg

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 600.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 3 ngày trước

Classic Editor

Restores the Classic Editor and the old-style Edit Post screen layout (TinyMCE, Meta boxes, etc.).…


WordPress Contributors 500.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0-beta1 Đã cập nhật 3 tuần trước

Các plugin phổ biến

Xem tất cả Các plugin phổ biến

Contact Form 7

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 3 tuần trước

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0 Đã cập nhật 6 ngày trước

Plugin thử nghiệm

Xem tất cả Plugin thử nghiệm

Gutenberg

A new editing experience for WordPress is in the works, with the goal of making…


Gutenberg Team 600.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 3 ngày trước

Dark Mode

Lets your users make the WordPress admin dashboard darker.


Daniel James 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 3 tháng trước