Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 5 ngày trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 2 ngày trước

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 1 tháng trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

WooCommerce

WooCommerce là giải pháp thương mại điện tử mã nguồn mở linh hoạt cho WordPress.…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 1 ngày trước

Jetpack by WordPress.com

Plugin lý tưởng dùng cho thống kê, bài viết liên quan, tối ưu hoá công…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 2 ngày trước

Elementor Page Builder

Giao diện người dùng & amp; trình tạo trang thả xuống. Tạo trang web hoàn…


Elementor.com 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 2 tuần trước

Really Simple SSL

No setup required! You only need an SSL certificate, and this plugin will do the…


Really Simple Plugins 4+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 3 tuần trước

WordPress Importer

Nhập vào bài viết, trang, bình luận, custom field, chuyên mục, thẻ và nhiều nữa…


wordpressdotorg 4+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

All-in-One WP Migration

Di chuyển, sao chép và backup trang web với 1 click. Đơn giản, dễ dàng…


ServMask 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 3 tuần trước

TinyMCE Advanced

Extends and enhances the block editor (Gutenberg) and the classic editor (TinyMCE).


Andrew Ozz 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Google XML Sitemaps

This plugin will improve SEO by helping search enginess better index your site using sitemaps.


Arne Brachhold 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.4 Đã cập nhật 5 tháng trước