Contact Form 7

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 2 tuần trước

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 3 tháng trước

WooCommerce

WooCommerce là một plugin thương mại điện tử mạnh mẽ, có khả năng mở rộng…


Automattic 4+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 3 tuần trước

Gói SEO Tất Cả Trong Một

The original WordPress SEO plugin, downloaded over 45,000,000 times since 2007.


Michael Torbert 3+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 1 tuần trước

TinyMCE Advanced

Extends and enhances TinyMCE, the WordPress Visual Editor.


Andrew Ozz 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 2 tháng trước

Google XML Sitemaps

This plugin will improve SEO by helping search enginess better index your site using sitemaps.


Arne Brachhold 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 5 tháng trước

Wordfence Security – Firewall & Malware Scan

Secure your website with the most comprehensive WordPress security plugin. Firewall, malware scan, blocking, live…


Wordfence 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 7 ngày trước

Duplicate Post

Copy posts of any type with a click!


Enrico Battocchi 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 5 tháng trước

WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 4 tuần trước