Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 3 tuần trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 1 tuần trước

Elementor Website Builder

The Elementor Website Builder has it all: drag and drop page builder, pixel perfect design,…


Elementor.com 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 4 ngày trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 12 tháng trước

Akismet Spam Protection

The best anti-spam protection to block spam comments and spam in a contact form. The…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 2 tháng trước

WooCommerce

WooCommerce is the world’s most popular open-source eCommerce solution.


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 2 tuần trước

Really Simple SSL

No setup required! You only need an SSL certificate, and this plugin will do the…


Really Simple Plugins 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 2 tháng trước

All-in-One WP Migration

Di chuyển, sao chép và backup trang web với 1 click. Đơn giản, dễ dàng…


ServMask 4+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 1 tuần trước

Yoast Duplicate Post

The go-to tool for cloning posts and pages, including the powerful Rewrite & Republish feature.


Enrico Battocchi & Team Yoast 4+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 1 tuần trước

WordPress Importer

Nhập vào bài viết, trang, bình luận, custom field, chuyên mục, thẻ và nhiều nữa…


wordpressdotorg 4+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.10 Đã cập nhật 2 năm trước

LiteSpeed Cache

Tất cả trong một & Cải thiện tốc độ trang: caching, tối ưu hóa ảnh/CSS/JS…


LiteSpeed Technologies 3+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

WP Mail SMTP by WPForms

Make email delivery easy for WordPress. Connect with SMTP, Gmail, Outlook, SendGrid, Mailgun, Zoho, SES,…


WPForms 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

Duplicate Page

Nhân đôi Bài viết, Trang và Custom Post dễ dàng với một click


mndpsingh287 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 5 tháng trước