Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7 Đã cập nhật 2 tuần trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7 Đã cập nhật 4 ngày trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Akismet Spam Protection

The best anti-spam protection to block spam comments and spam in a contact form. The…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7 Đã cập nhật 6 ngày trước

Elementor Website Builder

The Elementor Website Builder has it all: drag and drop page builder, pixel perfect design,…


Elementor.com 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 5 ngày trước

WooCommerce

WooCommerce is the world’s most popular open-source eCommerce solution.


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 4 tuần trước

Really Simple SSL

No setup required! You only need an SSL certificate, and this plugin will do the…


Really Simple Plugins 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7 Đã cập nhật 19 giờ trước

WordPress Importer

Nhập vào bài viết, trang, bình luận, custom field, chuyên mục, thẻ và nhiều nữa…


wordpressdotorg 4+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.4 Đã cập nhật 11 tháng trước

Yoast Duplicate Post

The go-to tool for cloning posts and pages, including the powerful Rewrite & Republish feature.


Enrico Battocchi & Team Yoast 3+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 1 tháng trước

All-in-One WP Migration

Di chuyển, sao chép và backup trang web với 1 click. Đơn giản, dễ dàng…


ServMask 3+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7 Đã cập nhật 6 ngày trước

All in One SEO

The original WordPress SEO plugin. Improve your WordPress SEO rankings with our comprehensive All in…


All in One SEO Team 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 7 ngày trước

WP Mail SMTP by WPForms

Make email delivery easy for WordPress. Connect with SMTP, Gmail, Outlook, SendGrid, Mailgun, Zoho, SES,…


WPForms 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 1 tháng trước

Google XML Sitemaps

This plugin will improve SEO by helping search enginess better index your site using sitemaps.


Auctollo 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.3 Đã cập nhật 7 tháng trước

WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 3 tháng trước