Contact Form 7

Just another contact form plugin. Simple but flexible.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.1 Đã cập nhật 2 ngày trước

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

WooCommerce

WooCommerce là một plugin thương mại điện tử mạnh mẽ, có khả năng mở rộng…


Automattic 4+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

Gói SEO Tất Cả Trong Một

The original WordPress SEO plugin, downloaded over 50,000,000 times since 2007.


Michael Torbert 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.1 Đã cập nhật 7 ngày trước

Wordfence Security – Firewall & Malware Scan

Secure your website with the most comprehensive WordPress security plugin. Firewall, malware scan, blocking, live…


Wordfence 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.1 Đã cập nhật 1 tuần trước

TinyMCE Advanced

Extends and enhances TinyMCE, the visual editor used in both the Classic Editor and the…


Andrew Ozz 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.1 Đã cập nhật 20 giờ trước

Duplicate Post

Copy posts of any type with a click!


Enrico Battocchi 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.1 Đã cập nhật 1 tuần trước

Google XML Sitemaps

This plugin will improve SEO by helping search enginess better index your site using sitemaps.


Arne Brachhold 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.9 Đã cập nhật 8 tháng trước