Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 3 ngày trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 2 tuần trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

WooCommerce

Everything you need to launch an online store in days and keep it growing for…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 2 tuần trước

All-in-One WP Migration

Di chuyển, sao chép và backup trang web với 1 click. Đơn giản, dễ dàng…


ServMask 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5 Đã cập nhật 2 tuần trước

LiteSpeed Cache

Tất cả trong một & Cải thiện tốc độ trang: caching, tối ưu hóa ảnh/CSS/JS…


LiteSpeed Technologies 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 4 tuần trước

Really Simple SSL

The easiest way to improve security! Leverage your SSL certificate and protect your website visitors.


Really Simple Plugins 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 3 tuần trước

Yoast Duplicate Post

The go-to tool for cloning posts and pages, including the powerful Rewrite & Republish feature.


Enrico Battocchi & Team Yoast 4+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

WordPress Importer

Nhập vào bài viết, trang, bình luận, custom field, chuyên mục, thẻ và nhiều nữa…


wordpressdotorg 3+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

Duplicate Page

Nhân đôi Bài viết, Trang và Custom Post dễ dàng với một click


mndpsingh287 3+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.3 Đã cập nhật 6 tháng trước