Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.3 Đã cập nhật 5 tháng trước

WooCommerce

WooCommerce là giải pháp thương mại điện tử mã nguồn mở linh hoạt cho WordPress.…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.3 Đã cập nhật 1 tháng trước

Duplicate Post

Sao chép bài viết với một click.


Enrico Battocchi 3+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

TinyMCE Advanced

Extends and enhances the block editor (Gutenberg) and the classic editor (TinyMCE).


Andrew Ozz 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Gói SEO Tất Cả Trong Một

The original WordPress SEO plugin, downloaded over 50,000,000 times since 2007.


Michael Torbert 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.3 Đã cập nhật 2 tuần trước

Contact Form by WPForms – Drag & Drop Form Builder for WordPress

The best WordPress contact form plugin. Drag & Drop online form builder that helps you…


WPForms 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.3 Đã cập nhật 5 ngày trước

Google XML Sitemaps

This plugin will improve SEO by helping search enginess better index your site using sitemaps.


Arne Brachhold 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

All-in-One WP Migration

Di chuyển, sao chép và backup trang web với 1 click. Đơn giản, dễ dàng…


ServMask 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.3 Đã cập nhật 2 tuần trước

UpdraftPlus WordPress Backup Plugin

Backup and restoration made easy. Complete backups; manual or scheduled (backup to Dropbox, S3, Google…


UpdraftPlus.Com, DavidAnderson 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.3 Đã cập nhật 1 tuần trước

WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.3 Đã cập nhật 1 tháng trước

Google Analytics Dashboard for WP by ExactMetrics (formerly GADWP)

Connects Google Analytics with your WordPress site. Displays stats to help you understand your users…


ExactMetrics 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3 Đã cập nhật 1 tháng trước