Contact Form 7

Plugin tạo form liên hệ. Đơn giản nhưng linh hoạt.


Takayuki Miyoshi 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 ngày trước

Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Jetpack by WordPress.com

Plugin lý tưởng dùng cho thống kê, bài viết liên quan, tối ưu hoá công…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 9 giờ trước

WooCommerce

WooCommerce là giải pháp thương mại điện tử mã nguồn mở linh hoạt cho WordPress.…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

Elementor Page Builder

Giao diện người dùng & amp; trình tạo trang thả xuống. Tạo trang web hoàn…


Elementor.com 4+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 5 ngày trước

WordPress Importer

Nhập vào bài viết, trang, bình luận, custom field, chuyên mục, thẻ và nhiều nữa…


wordpressdotorg 4+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.5 Đã cập nhật 10 tháng trước

Really Simple SSL

No setup required! You only need an SSL certificate, and this plugin will do the…


Rogier Lankhorst, Mark Wolters 3+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tuần trước

Duplicate Post

Sao chép bài viết với một click.


Enrico Battocchi 3+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

TinyMCE Advanced

Extends and enhances the block editor (Gutenberg) and the classic editor (TinyMCE).


Andrew Ozz 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

All-in-One WP Migration

Di chuyển, sao chép và backup trang web với 1 click. Đơn giản, dễ dàng…


ServMask 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

Google XML Sitemaps

This plugin will improve SEO by helping search enginess better index your site using sitemaps.


Arne Brachhold 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

WP Super Cache

A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.


Automattic 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tuần trước