Classic Editor

Mô tả

Classic Editor là một plugin chính thức được duy trì bởi nhóm WordPress, plugin này khôi phục trình soạn thảo WordPress trước đó (“cổ điển”) và màn hình “Chỉnh sửa bài viết”. Plugin này cho phép sử dụng các plugin mở rộng màn hình đó, thêm các hộp meta kiểu cũ hoặc phụ thuộc vào trình soạn thảo trước đó.

Classic Editor là một plugin WordPress chính thức và sẽ được hỗ trợ và duy trì đầy đủ cho đến năm 2024 hoặc cho đến khi nào còn cần thiết.

Nhìn chung, plugin này bổ sung những điều sau:

 • Quản trị viên có thể chọn trình soạn thảo mặc định cho tất cả người dùng.
 • Quản trị viên có thể cho phép người dùng thay đổi trình soạn thảo mặc định của họ.
 • Khi được phép, người dùng có thể chọn trình soạn thảo để sử dụng cho mỗi bài viết.
 • Mỗi bài viết được mở trong trình soạn thảo được sử dụng lần cuối bất kể ai là người chỉnh sửa lần cuối. Điều này rất quan trọng để duy trì trải nghiệm nhất quán khi chỉnh sửa nội dung.

Ngoài ra, plugin Classic Editor bao gồm một số bộ lọc cho phép các plugin khác kiểm soát cài đặt và lựa chọn trình soạn thảo cho mỗi bài viết và mỗi loại bài viết.

Theo mặc định, plugin này ẩn tất cả các chức năng có sẵn trong trình soạn thảo khối mới (“Gutenberg”).

Ảnh màn hình

 • Cài đặt quản trị viên trên Cài đặt -> Màn hình viết.
 • Cài đặt người dùng trên màn hình Hồ sơ. Hiển thị khi người dùng được phép chuyển đổi trình soạn thảo.
 • “Liên kết hành động” để chọn trình soạn thảo thay thế. Hiển thị khi người dùng được phép chuyển đổi trình soạn thảo.
 • Liên kết để chuyển sang trình soạn thảo khối trong khi chỉnh sửa bài viết trong trình soạn thảo cổ điển. Hiển thị khi người dùng được phép chuyển đổi trình soạn thảo.
 • Liên kết để chuyển sang trình soạn thảo cổ điển trong khi chỉnh sửa bài viết trong trình soạn thảo khối. Hiển thị khi người dùng được phép chuyển đổi trình soạn thảo.
 • Cài đặt mạng để chọn trình soạn thảo mặc định cho mạng và cho phép quản trị viên trang web thay đổi nó.
 • Liên kết “Chuyển sang trình soạn thảo cổ điển”.

Hỏi đáp

Cài đặt mặc định

Khi được kích hoạt và khi sử dụng chủ đề cổ điển (không chặn), plugin này sẽ khôi phục trình chỉnh sửa WordPress (“cổ điển”) trước đó và ẩn trình chỉnh sửa khối mới (“Gutenberg”).
Những cài đặt này có thể được thay đổi tại phần Cài đặt => Màn hình viết.

Cài đặt mặc định cho cài đặt mạng

Có hai lựa chọn:

 • Khi được kích hoạt trên toàn mạng và khi sử dụng giao diện cổ điển (không phải khối), plugin này sẽ đặt trình soạn thảo cổ điển làm mặc định và ngăn quản trị viên trang web và người dùng thay đổi trình soạn thảo.
  Bạn có thể thay đổi cài đặt và chọn trình soạn thảo mặc định trên toàn mạng trong màn hình Cài đặt mạng.
 • Khi không được kích hoạt trên toàn mạng, mỗi quản trị viên trang web sẽ có thể kích hoạt plugin và chọn tùy chọn cho người dùng của họ.

Nó nằm trong menu chính của trình soạn thảo khối, hãy xem ảnh chụp màn hình này.

Điều này có hoạt động với tính năng chỉnh sửa toàn trang và giao diện khối không?

Không, vì giao diện khối dựa trên các khối. Xem bài viết về giao diện khối để biết thêm thông tin.

Đánh giá

13 Tháng Bảy, 2024
Very useful plugin for any new wordpress user. Like me
22 Tháng Sáu, 2024
Simple understandable and really better than blocks at this time, maybe in the future I move to blocks but currently I’m using classic mode.
Đọc tất cả 1.179 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Classic Editor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Classic Editor” đã được dịch qua 72 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Classic Editor” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.6.4

 • Added support for administrators to choose the default editor for other users.

1.6.3

 • Đã thêm một số bản sửa lỗi WPCS, cảm ơn NicktheGeek trên GitHub.
 • Đã cập nhật “Đã thử nghiệm đến” trong tệp readme và xóa nó khỏi classic-editor.php. Thao tác này sẽ khắc phục các lỗi dương tính giả trong các plugin bảo mật trong tương lai.

1.6.2

 • Đã sửa lỗi ngăn việc lưu trình soạn thảo được sử dụng lần cuối.

1.6.1

 • Đã sửa lỗi cảnh báo trên màn hình tiện ích dựa trên trình soạn thảo khối.
 • Đã sửa lỗi sử dụng bộ lọc đã bị phản đối.

1.6

 • Đã cập nhật cho WordPress 5.5.
 • Đã sửa các lỗi nhỏ khi gọi các hàm đã bị phản đối, đăng ký móc gỡ cài đặt không cần thiết và viết hoa một số chuỗi.

1.5

 • Đã cập nhật cho WordPress 5.2 và Gutenberg 5.3.
 • Đã cải tiến và sửa lỗi logic “mở bài viết trong trình soạn thảo được sử dụng lần cuối để chỉnh sửa chúng”.
 • Đã sửa lỗi thêm trạng thái bài viết để có thể dễ dàng truy cập từ các plugin khác.

1.4

 • Trên các bản cài đặt mạng, đã xóa giới hạn chỉ kích hoạt mạng.
 • Đã thêm hỗ trợ cho quản trị viên mạng để chọn trình soạn thảo mặc định trên toàn mạng.
 • Đã sửa lỗi liên kết cài đặt trong cảnh báo trên màn hình Giới thiệu về mạng.
 • Đã thêm đúng mục menu “Chuyển sang trình soạn thảo cổ điển” vào menu trình soạn thảo khối.

1.3

 • Đã sửa lỗi xóa tiện ích bảng điều khiển “Dùng thử Gutenberg”.
 • Đã sửa điều kiện hiển thị thông báo sau khi nâng cấp trên màn hình “Có gì mới”. Hiển thị khi trình soạn thảo cổ điển được chọn và người dùng không thể chuyển đổi trình soạn thảo.

1.2

 • Đã sửa lỗi chuyển đổi trình soạn thảo từ màn hình Thêm mới (bài viết) trước khi bản nháp bài viết được lưu.
 • Đã sửa lỗi chính tả khi nối URL chỉnh sửa vào biến truy vấn classic-editor.
 • Đã thay đổi phát hiện WordPress 5.0 thành không sử dụng kiểm tra phiên bản. Khắc phục lỗi khi thử nghiệm 5.1-alpha.
 • Đã thay đổi giá trị mặc định của tùy chọn để cho phép người dùng chuyển đổi trình soạn thảo thành false.
 • Đã thêm tính năng tắt plugin Gutenberg và hạ phiên bản WordPress yêu cầu xuống 4.9.
 • Đã thêm bộ lọc classic_editor_network_default_settings.

1.1

Đã sửa lỗi có thể cố gắng tải trình soạn thảo khối cho các loại bài đăng không hỗ trợ trình soạn thảo khi người dùng được phép chuyển đổi trình soạn thảo.

1.0

 • Đã cập nhật cho WordPress 5.0.
 • Đã thay đổi tất cả tên/tham chiếu “Gutenberg” thành “trình soạn thảo khối”.
 • Đã làm mới UI cài đặt.
 • Đã xóa tính năng tắt plugin Gutenberg. Điều này đã được thêm vào để thử nghiệm trong WordPress 4.9. Người dùng muốn tiếp tục theo dõi sự phát triển của Gutenberg trong WordPress 5.0 trở lên sẽ không cần plugin khác để tắt nó.
 • Đã thêm hỗ trợ cho cài đặt trình soạn thảo mặc định cho mỗi người dùng.
 • Đã thêm hỗ trợ cho quản trị viên để đặt trình soạn thảo mặc định cho trang web.
 • Đã thêm hỗ trợ cho quản trị viên để cho phép người dùng thay đổi trình soạn thảo mặc định của họ.
 • Đã thêm hỗ trợ cho quản trị viên mạng để ngăn quản trị viên trang web thay đổi cài đặt mặc định.
 • Đã thêm hỗ trợ để lưu trữ trình soạn thảo được sử dụng lần cuối cho mỗi bài đăng và mở nó vào lần sau. Được bật khi người dùng có thể chọn trình soạn thảo mặc định.
 • Đã thêm “trạng thái trình soạn thảo bài viết” trong danh sách bài viết trên màn hình Bài viết. Hiển thị trình soạn thảo sẽ được mở cho bài viết. Được bật khi người dùng có thể chọn trình soạn thảo mặc định.
 • Đã thêm bộ lọc classic_editor_enabled_editors_for_postclassic_editor_enabled_editors_for_post_type. Có thể được sử dụng bởi các plugin khác để kiểm soát hoặc ghi đè trình soạn thảo được sử dụng cho một bài đăng cụ thể của loại bài đăng.
 • Đã thêm bộ lọc classic_editor_plugin_settings. Có thể được sử dụng bởi các plugin khác để ghi đè cài đặt và tắt UI cài đặt.

0.5

 • Đã cập nhật cho Gutenberg 4.1 và WordPress 5.0-beta1.
 • Đã xóa một số chức năng hiện có trong Gutenberg.
 • Đã sửa lỗi chuyển hướng trở lại trình soạn thảo cổ điển sau khi xem các bản sửa đổi bài viết.

0.4

 • Đã sửa lỗi xóa lời kêu gọi “Dùng thử Gutenberg” khi plugin Gutenberg không được kích hoạt.
 • Đã sửa lỗi để luôn hiển thị cài đặt và liên kết cài đặt trong bảng danh sách plugin.
 • Đã cập nhật văn bản readme.

0.3

 • Đã cập nhật tùy chọn từ hộp kiểm thành một cặp nút radio, có vẻ rõ ràng hơn. Cảm ơn @designsimply vì các đề xuất văn bản nhãn.
 • Một số cập nhật chung và dọn dẹp.

0.2

 • Cập nhật cho Gutenberg 1.9.
 • Xóa cảnh báo và tự động hủy kích hoạt khi Gutenberg không hoạt động.

0.1

Bản phát hành đầu tiên.