Contact Form 7

Mô tả

Contact Form 7 có thể quản lý nhiều form liên hệ, ngoài ra bạn có thể tùy chỉnh form và nội dung email một cách linh hoạt với các markup đơn giản. Form hỗ trợ Ajax, CAPTCHA, Akismet và nhiều nữa.

Hướng dẫn & Hỗ trợ

Bạn có thể tìm Hướng dẫn, Hỏi đáp và nhiều thông tin chi tiết về Contact Form 7 tại contactform7.com. Nếu bạn không tìm thấy lời giải cho câu hỏi của mình tại trang Hỏi đáp hoặc bất kỳ tài liệu hướng dẫn nào, bạn nên tới diễn đàn hỗ trợ ở WordPress.org. Nếu bạn không tìm thấy bất kỳ chủ đề nào liên quan tới vấn đề của bạn trước đó, hãy tạo chủ đề mới.

Contact Form 7 cần bạn hỗ trợ

Rất khó để phát triển và hỗ trợ cho plugin miễn phí này mà không có đóng góp từ những người dùng như bạn. Nếu bạn thích Contact Form 7 và thấy nó hữu ích, hãy cân nhắc việc quyên góp. Điều đó sẽ khuyến khích và hỗ trợ plugin tiếp tục phát triển và cải thiện hỗ trợ tốt hơn.

Chú ý bảo mật

Với cấu hình mặc định, bản thân plugin này không:

 • theo dõi người dùng bằng cách không thể nhìn thấy;
 • ghi dữ liệu cá nhân của người dùng vào cơ sở dữ liệu;
 • gửi bất kỳ dữ liệu nào đến các máy chủ bên ngoài;
 • sử dụng cookie.

Nếu bạn kích hoạt một số tính năng nhất định trong plugin này, dữ liệu cá nhân của người gửi biểu mẫu liên hệ, bao gồm địa chỉ IP của họ, có thể được gửi đến nhà cung cấp dịch vụ. Do đó, nên xác nhận chính sách bảo mật của nhà cung cấp. Các tính năng này bao gồm:

Plugin khuyên dùng

Những plugin được khuyên dùng cho người dùng Contact Form 7:

 • Flamingo tạo bởi Takayuki Miyoshi – Với Flamingo, bạn có thể lưu thông báo của form liên hệ vào cơ sở dữ liệu.
 • Bogo tạo bởi Takayuki Miyoshi – Bogo là plugin đa ngôn ngữ đơn giản và dễ sử dụng.

Dịch

Bạn có thể dịch Contact Form 7 tại translate.wordpress.org.

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.png

Cài đặt

 1. Tải thư mục contact-form-7 vào trong thư mục /wp-content/plugins.
 2. Kích hoạt plugin từ menu ‘Plugin’ trong WordPress.

Bạn có thể tìm menu ‘Contact’ trong bảng quản lý WordPress.

Với nhu cầu sử dụng cơ bản, bạn có thể xem qua trang web plugin.

Hỏi đáp

Bạn có câu hỏi hoặc vấn đề với Contact Form 7? Hãy sử dụng các kênh hỗ trợ sau.

 1. Hướng dẫn
 2. Hỏi đáp
 3. Diễn đàn hỗ trợ

Hỗ trợ

Đánh giá

17 Tháng Một, 2020
Sorry, but such a PlugIn should work on mobile Devices like iPhones. On these Devices it shows after click on the send button a small spinning wheel and nothing more happens. There are workarounds in functions.php known, but that's not what i suspected. Greets
11 Tháng Một, 2020
honestly the plugin worked for a while, but ever since version 4.0, it breaks other parts of our website or theme when we use this. I wish I could enjoy this plugin, but it's doing it on the 5+ websites that I manage.
Đọc tất cả 1.703 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contact Form 7” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Contact Form 7” đã được dịch qua 58 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Contact Form 7” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

For more information, see Releases.

5.1.6

 • CSS: removes a style rule from the stylesheet that was unnecessary and conflicting with Twenty Twenty’s rules.
 • REST API: retrieves the contact form ID explicitly from the route parameters.

5.1.5

 • Config Validator: New test item for the unavailable_html_elements error.
 • Config Validator: New test item for the attachments_overweight error.

5.1.4

 • reCAPTCHA: introduces the WPCF7_RECAPTCHA_SITEKEY and WPCF7_RECAPTCHA_SECRET constants.
 • reCAPTCHA: Introduces the wpcf7_recaptcha_sitekey and wpcf7_recaptcha_secret filter hooks.
 • Adds $status parameter to the wpcf7_form_response_output filter.
 • Creates a nonce only when the submitter is a logged-in user.
 • Introduces WPCF7_ContactForm::unit_tag(), a public method that returns a unit tag.
 • reCAPTCHA: gives a different spam log message for cases where the response token is empty.
 • Acceptance Checkbox: supports the label_first option in an acceptance form-tag.

5.1.3

 • Sửa lỗi không thể bỏ chọn một tùy chọn trong tab Mail.

5.1.2

 • Constant Contact: Introduces the contact list selector.
 • Constant Contact: Giới thiệu thiết lập bổ sung constant_contact.
 • reCAPTCHA: Giới thiệu hook filter the wpcf7_recaptcha_actions and wpcf7_recaptcha_threshold.

5.1.1

 • reCAPTCHA: Modifies the reaction to empty response tokens.

5.1

 • Giới thiệu module Constant Contact integration.
 • Cập nhật module reCAPTCHA hỗ trợ reCAPTCHA v3.
 • Adds Dark Mode style rules.

5.0.5

 • Fixes the inconsistency problem between get_data_option() and get_default_option() in the WPCF7_FormTag class.
 • Suppresses PHP errors occur on unlink() calls.
 • Introduces wpcf7_is_file_path_in_content_dir() to support the use of the UPLOADS constant.

5.0.4

 • Specifies the capability_type argument explicitly in the register_post_type() call to fix the privilege escalation vulnerability issue.
 • Local File Attachment – disallows the specifying of absolute file paths referring to files outside the wp-content directory.
 • Config Validator – adds a test item to detect invalid file attachment settings.
 • Fixes a bug in the JavaScript fallback function for legacy browsers that do not support the HTML5 placeholder attribute.
 • Acceptance Checkbox – unsets the form-tag’s do-not-store feature.

5.0.3

 • CSS: Applies the “not-allowed” cursor style to submit buttons in the “disabled” state.
 • Acceptance Checkbox: Revises the tag-generator UI to encourage the use of better options in terms of personal data protection.
 • Giới thiệu hàm wpcf7_anonymize_ip_addr().
 • Introduces the consent_for:storage option for all types of form-tags.

5.0.2

 • Đã thêm Chú ý bảo mật vào tệp readme.txt.
 • Đã cập nhật nội dung của meta-box nội dung.
 • Sử dụng get_user_locale() thay vì get_locale() ở nơi phù hợp hơn.
 • Checkbox chấp nhận: Đặt lại trạng thái bị vô hiệu hóa của nút gửi sau khi gửi thành công.

5.0.1

 • Fixed incorrect uses of _n().
 • Config validation: Fixed incorrect count of alerts in the Additional Settings tab panel.
 • Config validation: Fixed improper treatment for the [_site_admin_email] special mail-tag in the From mail header field.
 • Acceptance checkbox: The class and id attributes specified were applied to the wrong HTML element.
 • Config validation: When there is an additional mail header for mailboxes like Cc or Reply-To, but it has a possible empty value, “Invalid mailbox syntax is used” error will be returned.
 • Xác định rõ ràng tham số thứ tư của add_action() để tránh truyền các giá trị tham số không mong muốn.
 • Kiểm tra xem thư mục đích có trống không trước khi xóa thư mục.

5.0

 • Additional settings: on_sent_ok and on_submit have been removed.
 • New additional setting: skip_mail
 • Flamingo: Inbound channel title changes in conjunction with a change in the title of the corresponding contact form.
 • DOM events: Make an entire API response object accessible through the event.detail.apiResponse property.
 • HTML mail: Adds language-related attributes to the HTML header.
 • File upload: Sets the accept attribute to an uploading field.
 • Giới thiệu class WPCF7_MailTag.
 • Allows aborting a mail-sending attempt using the wpcf7_before_send_mail action hook. Also, you can set a custom status and a message through the action hook.
 • Acceptance checkbox: Allows the specifying of a statement of conditions in the form-tag’s content part.
 • Acceptance checkbox: Supports the optional option.
 • New special mail tags: [_site_title], [_site_description], [_site_url], [_site_admin_email], [_invalid_fields], [_user_login], [_user_email], [_user_url], [_user_first_name], [_user_last_name], [_user_nickname], and [_user_display_name]
 • New filter hooks: wpcf7_upload_file_name, wpcf7_autop_or_not, wpcf7_posted_data_{$type}, and wpcf7_mail_tag_replaced_{$type}
 • New form-tag features: zero-controls-container and not-for-mail