Yoast SEO

Để cải thiện SEO trên WordPress: Cần viết nội dung thật tốt sử dụng Yoast…


Team Yoast 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 5 ngày trước

Advanced Editor Tools

Extends and enhances the block editor (Gutenberg) and the classic editor (TinyMCE).


Automattic 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Rank Math SEO

Rank Math SEO is the Best WordPress SEO plugin combines the features of many SEO…


Rank Math 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 3 ngày trước

Redux Framework

Redux is a simple, truly extensible and fully responsive options framework for WordPress themes and…


Team Redux 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 1 tuần trước

Smart Slider 3

Responsive slider plugin to create sliders in visual editor easily. Build beautiful image slider, layer…


Nextend 900.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 1 tháng trước

The Events Calendar

The Events Calendar is the number one calendar plugin for WordPress. Easily create and manage…


The Events Calendar 700.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 1 tuần trước