LiteSpeed Cache

Mô tả

LiteSpeed Cache cho WordPress (LSCWP) là một plugin tăng tốc tất-cả-trong-một cho trang web, nó có thể tạo ra bộ nhớ cache ở cấp độ máy chủ độc quyền và hàng loạt các tính năng tối ưu hóa khác.

LSCWP hỗ trợ WordPress Multisite và tương thích với hầu hết các plugin phổ biến, bao gồm WooCommerce, bbPress và Yoast SEO.

LiteSpeed Cache for WordPress is compatible with ClassicPress.

Yêu cầu

Tính năng chung may be used by anyone with any web server (LiteSpeed, Apache, NGINX, etc.).

Tính năng độc quyền của LiteSpeed require one of the following: OpenLiteSpeed, commercial LiteSpeed products, LiteSpeed-powered hosting, or QUIC.cloud CDN. Why?

Tính năng plugin

Tính năng chung

 • Bộ nhớ cache CDN QUIC.cloud miễn phí
 • Object Cache (Memcached/LSMCD/Redis) Support+
 • Tối ưu hóa hình ảnh (Lossless/Lossy)
 • Giảm thiểu CSS, JavaScript và HTML
 • Minify inline & external CSS/JS
 • Kết hợp CSS/JS
 • Tự động tạo CSS quan trọng
 • Lazy-load images/iframes
 • Responsive Image Placeholders
 • Multiple CDN Support+
 • Load CSS Asynchronously
 • Defer/delay JS loading
 • Browser Cache Support+
 • Trình dọn dẹp và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu
 • PageSpeed score (including Core Web Vitals) optimization
 • OPcode Cache Support+
 • HTTP/2 Push cho CSS/JS (trên các máy chủ web hỗ trợ nó)
 • DNS Prefetch
 • Cloudflare API
 • Single Site and Multisite (Network) support
 • Cài đặt Nhập/Xuất
 • Giao diện hấp dẫn, dễ hiểu
 • Hỗ trợ định dạng hình ảnh WebP
 • Heartbeat control

+ This service is not provided by the LSCache plugin, nor is it guaranteed to be installed by your service provider. However, the plugin is compatible with the service if it is in use on your site.

Tính năng độc quyền của LiteSpeed

 • Cache các trang tự động để cải thiện đáng kể hiệu suất trang web
 • Tự động dọn dẹp các trang liên quan dựa trên các sự kiện nhất định
 • Bộ nhớ đệm cache riêng cho người dùng đã đăng nhập
 • Caching of WordPress REST API calls
 • Bộ nhớ đệm riêng biệt cho máy tính để bàn và thiết bị di động
 • Khả năng lên lịch để dọn dẹp cache cho các URL được chỉ định
 • Hỗ trợ WooCommerce và bbPress
 • WordPress CLI commands
 • Hệ thống API để tích hợp cache dễ dàng
 • Loại trừ khỏi bộ nhớ đệm theo URI, Danh mục, Thẻ, Cookie, Tác nhân người dùng
 • Trình thu thập thông tin tải trước thông minh có hỗ trợ sơ đồ trang web thân thiện với SEO
 • Nhiều trình thu thập dữ liệu cho các loại cache khác nhau
 • HTTP/2 support
 • HTTP/3 & QUIC support
 • Hỗ trợ ESI* (Bao gồm Edge Side)
 • Widgets and Shortcodes as ESI blocks* (requires Classic Widgets plugin for WP 5.8+)

* Tính năng không khả dụng trong OpenLiteSpeed

Tài nguyên LSCWP

Khả năng tương thích với bên thứ ba

The vast majority of plugins and themes are compatible with LSCache. Our API is available for those that are not. Use the API to customize smart purging, customize cache rules, create cache varies, and make WP nonce cacheable, among other things.

Quyền riêng tư

This plugin includes some suggested text that you can add to your site’s Privacy Policy via the Guide in the WordPress Privacy settings.

Để biết thông tin của riêng bạn: LiteSpeed Cache cho WordPress có khả năng lưu trữ một bản sao của mỗi trang web được hiển thị trên trang web của bạn. Các trang này được lưu trữ cục bộ trên hệ thống nơi phần mềm máy chủ LiteSpeed được cài đặt và không được chuyển giao hoặc truy cập bởi nhân viên LiteSpeed dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi cần thiết trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thông thường nếu bạn yêu cầu. Tất cả các tệp bộ nhớ cache là tạm thời và có thể dễ dàng bị xóa trước khi chúng tự hết hạn, nếu cần, thông qua lệnh Purge All. Tùy thuộc vào các quản trị viên trang web riêng lẻ để đưa ra các quy tắc hết hạn bộ nhớ cache của riêng họ.

In addition to caching, our WordPress plugin has online features provided by QUIC.cloud for Image Optimization, CSS Optimization and Low Quality Image Placeholder services. When one of those optimizations are requested, data is transmitted to a remote QUIC.cloud server, processed, and then transmitted back for use on your site. Now if using the QUIC.cloud CDN it uses LSCache technologies to access your site then host your site to others globally and also your data is not transferred to or accessed by QUIC.cloud employees in any way, except as necessary in providing maintenance or technical support. QUIC.cloud keeps copies of that data for up to 7 days and then permanently deletes them. Similarly, the WordPress plugin has a Reporting feature whereby a site owner can transmit an environment report to LiteSpeed so that we may better provide technical support. None of these features collects any visitor data. Only server and site data are involved.

Please see the QUIC.cloud Privacy Policy for our complete Privacy/GDPR statement.

Ảnh màn hình

 • Điểm chuẩn Plugin
 • Admin – Dashboard
 • Admin – Image Optimization
 • Admin – Crawler
 • Cài đặt Admin – Cache
 • Admin Settings – Page Optimization
 • Cài đặt Admin – CDN
 • Admin Settings – DB Optimizer
 • Admin Settings – Toolbox
 • Ví dụ Cache Miss
 • Ví dụ Cache Hit

Cài đặt

View detailed documentation.

Để tối ưu hóa mà không cần máy chủ web LiteSpeed

 1. Cài đặt plugin LiteSpeed Cache cho WordPress và kích hoạt nó.
 2. From the WordPress Dashboard, navigate to LiteSpeed Cache > Page Optimization. Enable the available optimization features in the various tabs.

Để lưu trữ và tối ưu hóa với máy chủ web LiteSpeed

 1. Install LiteSpeed Web Server Enterprise with LSCache Module, LiteSpeed Web ADC, or OpenLiteSpeed with cache module (Free). Or sign up for QUIC.cloud CDN.
 2. Cài đặt plugin LiteSpeed Cache cho WordPress và kích hoạt nó.
 3. From the WordPress Dashboard, navigate to LiteSpeed Cache > Cache, make sure the option Enable LiteSpeed Cache is set to ON.
 4. Enable any desired caching and optimization features in the various tabs.

Ghi chú cho LiteSpeed Web Server Enterprise

 • Đảm bảo rằng giấy phép của bạn bao gồm mô-đun LSCache. Một giấy phép dùng thử 2 CPU với mô-đun LSCache có sẵn miễn phí trong 15 ngày.
 • The server must be configured to have caching enabled. If you are the server admin, click here for instructions. Otherwise, please request that the server admin configure the cache root for the server.

Ghi chú cho OpenLiteSpeed

 • Việc tích hợp này sử dụng mô-đun bộ nhớ đệm của OpenLiteSpeed.
 • If it is a fresh OLS installation, the easiest way to integrate is to use ols1clk. If using an existing WordPress installation, use the --wordpresspath parameter.
 • If OLS and WordPress are both already installed, please follow the instructions in How To Set Up LSCache For WordPress.

Hỏi đáp

Tại sao các tính năng cache yêu cầu LiteSpeed Server?

This plugin communicates with your LiteSpeed Web Server and its built-in page cache (LSCache) to deliver superior performance to your WordPress site. The plugin’s cache features indicate to the server that a page is cacheable and for how long, or they invalidate particular cached pages using tags.

LSCache là bộ nhớ đệm cache ở cấp máy chủ, vì vậy, nó nhanh hơn bộ nhớ đệm cache ở cấp PHP. So sánh với các bộ nhớ đệm dựa trên PHP khác.

Bộ nhớ đệm trang cho phép máy chủ bỏ qua hoàn toàn các truy vấn PHP và cơ sở dữ liệu. Đặc biệt, vì LSCache có mối quan hệ chặt chẽ với máy chủ, nên nó có thể tạo bộ nhớ cache cho trang ở cấp độ máy chủ. Nó còn có thể sử dụng các thẻ để quản lý việc xóa bộ nhớ cache thông minh và nó có thể sử dụng các cookie khác nhau để phục vụ nhiều phiên bản nội dung được lưu trữ dựa trên những thứ như điện thoại di động so với máy tính để bàn, vị trí địa lý và tiền tệ. Xem loạt blog về bộ nhớ đệm 101 của chúng tôi.

If all of that sounds complicated, no need to worry. LSCWP works right out of the box with default settings that are appropriate for most sites. See the Beginner’s Guide.

Don’t have a LiteSpeed server? Try our QUIC.cloud CDN service. It allows sites on any server (NGINX and Apache included) to experience the power of LiteSpeed caching! Click here to learn more or to give QUIC.cloud a try.

Thế còn về các tính năng tối ưu hóa của LSCache?

LSCWP includes additional optimization features, such as Database Optimization, Minification and Combination of CSS and JS files, HTTP/2 Push, CDN Support, Browser Cache, Object Cache, Lazy Load for Images, and Image Optimization! These features do not require the use of a LiteSpeed web server.

Plugin LiteSpeed Cache cho WordPress có miễn phí không?

Yes, LSCWP will always be free and open source. That said, a LiteSpeed server is required for the cache features, and there are fees associated with some LiteSpeed server editions. Some of the premium online services provided through QUIC.cloud (CDN Service, Image Optimization, Critical CSS, Low-Quality Image Placeholder, etc.) require payment at certain usage levels. You can learn more about what these services cost, and what levels of service are free, on your QUIC.cloud dashboard.

Phần mềm máy chủ nào là cần thiết cho plugin này?

A LiteSpeed solution is required in order to use the LiteSpeed Exclusive features of this plugin. Any one of the following will work:

 1. LiteSpeed Web Server Enterprise với LSCache Module (v5.0.10+)
 2. OpenLiteSpeed (v1.4.17+)
 3. LiteSpeed WebADC (v2.0+)
 4. QUIC.cloud CDN

The Tính năng chung may be used with any web server. LiteSpeed is not required.

Liệu plugin này có hoạt động trong một môi trường cụm?

Các mục cache sẽ được lưu trữ ở cấp máy chủ LiteSpeed. Giải pháp đơn giản nhất đó là sử dụng LiteSpeed WebADC, vì các mục cache sẽ được lưu trữ ở mức đó.

If using another load balancer, the cache entries will only be stored at the backend nodes, not at the load balancer.

Các lần dọn dẹp (purge) cũng sẽ không được đồng bộ hóa qua các node, vì vậy điều này không được khuyến khích.

Nếu bạn cần một giải pháp tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với LiteSpeed Technologies tại info@litespeedtech.com

THÔNG BÁO: Các quy tắc viết lại được tạo bởi plugin này phải được sao chép vào Load Balancer.

Các tập tin cache được lưu trữ ở đâu?

Các trang được lưu trong bộ nhớ cache thực tế được lưu trữ và quản lý bởi Máy chủ LiteSpeed.

Không có gì được lưu trữ trong cấu trúc tệp WordPress.

LiteSpeed Cache cho WordPress có hoạt động với OpenLiteSpeed không?

Vâng, nó có thể hoạt động tốt với OpenLiteSpeed, mặc dù một số tính năng có thể không được hỗ trợ. Xem Tính năng plugin ở trên để biết chi tiết. Mọi thay đổi cài đặt yêu cầu sửa đổi tệp .htaccess sẽ yêu cầu khởi động lại máy chủ.

WooCommerce có được hỗ trợ không?

Có. Tuy nhiên, đối với một số theme WooCommerce, giỏ hàng có thể không được cập nhật chính xác. Hãy ghé blog của chúng tôi để được hướng dẫn nhanh về cách phát hiện vấn đề này và khắc phục nếu cần.

Hình ảnh của tôi có được tối ưu hóa không?

Images are not optimized automatically unless you set LiteSpeed Cache > Image Optimization > Image Optimization Settings > Auto Request Cron to ON. You may also optimize your images manually. Learn more.

Làm cách nào để tạo một WP nonce không lưu trong bộ nhớ cache trong plugin của bên thứ ba?

Our API includes a function that uses ESI to “punch a hole” in a cached page for a nonce. This allows the nonce to be cached separately, regardless of the TTL of the page it is on. Learn more in the API documentation. We also welcome contributions to our predefined list of known third party plugin nonces that users can optionally include via the plugin’s ESI settings.

Làm cách nào để bật trình thu thập thông tin?

Trình thu thập thông tin bị tắt theo mặc định và phải được quản trị viên máy chủ bật trước.

Once the crawler is enabled on the server side, navigate to LiteSpeed Cache > Crawler > General Settings and set Crawler to ON.

For more detailed information about crawler setup, please see the Crawler documentation.

Plugin và theme tương thích được biết đến là gì?

The vast majority of plugins and themes are compatible with LiteSpeed Cache. The most up-to-date compatibility information can be found in our documentation

Đánh giá

21 Tháng Sáu, 2024
there are som issues but in general is good
18 Tháng Sáu, 2024
Since it was widely used and recommended, I installed it just to use cacha memory and it messed up my entire system. I’m currently working on restoring my website without losing any data. I definitely do not recommend a program that is very dangerous and whose damage cannot be corrected. I am looking for support from websites. It does not work including e-mail addresses. Don’t let it make a mistake and break your system.
11 Tháng Sáu, 2024
Does anyone have this error? Page cache enhances the speed and performance of your site by saving and serving static pages instead of calling for a page every time a user visits. Page cache is detected by looking for an active page cache plugin as well as making three requests to the homepage and looking for one or more of the following HTTP client caching response headers:cache-control, expires, age, last-modified, etag, x-cache-enabled, x-cache-disabled, x-srcache-store-status, x-srcache-fetch-status, x-litespeed-cache, x-lsadc-cache, x-qc-cache.  Median server response time was 933 milliseconds. It should be less than the recommended 600 milliseconds threshold.  No client caching response headers were detected.  A page cache plugin was not detected.
Đọc tất cả 2.467 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“LiteSpeed Cache” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“LiteSpeed Cache” đã được dịch qua 30 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “LiteSpeed Cache” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

6.2.0.1 – Apr 25 2024

 • 🔥🐞Page Optimize Fixed the image display issue that occurs with Elementor’s data-settings attribute when the WebP image is not yet ready. (kanten/cbwwebmaster/reedock #132840 #680939 #326525)

6.2 – Apr 23 2024

 • 🌱Crawler Added Crawler hit/miss filter. (#328853)
 • 🌱CLI Image optimization now supports wp litespeed-image batch_switch orig/optm. (A2Hosting)
 • 🌱VPI Auto preload VPI images. (Ankit)
 • Object Added support for username/password authentication for Redis (PR#616 Donatas Abraitis/hostinger)
 • Page Optimize Now supporting Elementors data-settings WebP replacement. (Thanks to Ryan D)
 • Cache Send Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate, max-age=0 when page is not cacheable. (asafm7/Ruikai)
 • Cache Cache control will respect X-Http-Method-Override now. (George)
 • Cache No cache for X-Http-Method-Override: HEAD. (George)
 • Cache Specified LSCWP in adv-cache compatible file.
 • Cache Fixed redirection loop if query string has tailing ampersand (#389629)
 • Cache Dropped “Cache Favicon.ico” option as it is redundant with 404 cache. (Lauren)
 • Cache Fixed deprecated PHP v8 warning in page redirection. (Issue#617 dcx15)
 • Cloud REST callback used ACL for QC ips validation.
 • Cloud Fixed a typo in parsing cloud msg which prevented error messages to show.
 • Cloud Carried on PHP ver for better version detection purpose.
 • Cloud Escaped token to show correctly in report.
 • Cloud Fixed a QC cloud ip verification setup failure in PHP 5.3.
 • 🐞Cloud Fixed a continual new version detection.
 • 🐞Image Optimize Fixed a summary counter mismatch for finished images. (A2Hosting)
 • CDN Auto CDN setup compatibility with WP versions less than 5.3.
 • 🐞CDN Fixed wrong replacement of non image files in image replacement. (Lucas)
 • GUI Further filtered admin banner messages to prevent from existing danger code in database.
 • REST Fixed a potential PHP warning in REST check when param is empty. (metikar)

6.1 – Feb 1 2024

 • 🌱Database New Clear Orphaned Post Meta optimizer function.
 • Image Optimize Fixed possible PHP warning for WP requests library response.
 • Image Optimize Unlocked noabort to all async tasks to avoid image optimization timeout. (Peter Wells)
 • Image Optimize Fixed an issue where images weren’t being pulled with older versions of WordPress. (PR#608)
 • Image Optimize Improved exception handling when node server cert expire.
 • 🐞Image Optimize The failed to pull images due to 404 expiry will now be able to send the request again.
 • Crawler CLI will now be able to force crawling even if a crawl was recently initiated within the plugin GUI.
 • Page Optimize Fixed a dynamic property creation warning in PHP8. (PR#606)
 • Page Optimize Fixed an issue where getimagesize could cause page optimization to fail. (PR#607)
 • Tag Fixed an array to string conversion warning. (PR#604)
 • Object Cache Return false to prevent PHP warning when Redis fails to set a value. (PR#612)
 • Cache Tag Fixed an issue where $wp_query is null when getting cache tags. (PR#589)

6.0.0.1 – Dec 15 2023

 • 🐞Image Optimize Grouped the taken notification to regional center servers to reduce the load after image pulled.

6.0 – Dec 12 2023

 • 🌱Image Optimize Parallel pull. (⭐ Contributed by Peter Wells #581)
 • 🌱Cache CLI Crawler.
 • 🌱Cache New Vary Cookies option.
 • 🌱Media New Preload Featured Image option. (Ankit)
 • Core Codebase safety review. (Special thanks to Rafie Muhammad @ Patchstack)
 • Purge Purge will not show QC message if no queue is cleared.
 • Purge Fixed a potential warning when post type is not as expected. (victorzink)
 • Conf Server IP field may now be emptied. (#111647)
 • Conf CloudFlare CDN setting vulnerability patch. (Gulshan Kumar #541805)
 • Crawler Suppressed sitemap generation msg when running by cron.
 • Crawler PHP v8.2 Dynamic property creation warning fix. (oldrup #586)
 • VPI VPI can now support non-alphabet filenames.
 • VPI Fixed PHP8.2 deprecated warning. (Ryan D)
 • ESI Fixed ESI nonce showing only HTML comment issue. (Giorgos K.)
 • 🐞Page Optimize Fixed a fatal PHP error caused by the WHM plugin’s Mass Enable for services not in use. (Michael)
 • 🐞Network Fix in-memory options for multisites. (Tynan #588)
 • Network Correct Disable All Features link for Multisite.
 • 🐞Image Optimize Removing original image will also remove optimized images.
 • Image Optimize Increased time limit for pull process.
 • Image Optimize Last pull time and cron tag now included in optimization summary.
 • Image Optimize Fixed Elementors Slideshow unusal background images. (Ryan D)
 • 🐞Database Optimize Fix an issue where cleaning post revisions would fail while cleaning postmeta. (Tynan #596)
 • Crawler Added status updates to CLI. (Lars)
 • 3rd WPML product category purge for WooCommerce. (Tynan #577)

5.7.0.1 – Oct 25 2023

 • GUI Improvements to admin banner messaging. (#694622)
 • CDN Improvements to CDN Setup. (#694622)
 • Image Optimize Improvements to the process of checking image identification. (#694622)

5.7 – Oct 10 2023

 • 🌱Page Optimize New option available: Preconnect. (xguiboy/Mukesh Patel)
 • 🌱3rd New Vary for Mini Cart option for Woocommerce. (Ruikai)
 • Cloud Force syncing the configuration to QUIC.cloud if CDN is reenabled.
 • Cloud Force syncing the configuration to QUIC.cloud if domain key is readded.
 • Cloud Limit multi-line fields when posting to QC.
 • Cache Treat HEAD requests as cacheable as GET. (George Wang)
 • 🐞ESI Patched a possible vulnerability issue. (István Márton@Wordfence #841011)
 • 🐞ESI Overwrite SCRIPT_URI to prevent ESI sub request resulting in redirections. (Tobolo)
 • 🐞Image Optimize Bypass unnecessary image processing when images were only partially optimized. (Ruikai)
 • 🐞Guest Guest mode will not enable WebP directly anymore. (Michael Heymann)
 • CDN Auto disable CDN if CDN URL is invalid. (Ruikai)
 • CDN Fixed a null parameter warning for PHP v8.1 (#584)
 • API Added litespeed_media_add_missing_sizes filter to allow bypassing Media’s “add missing sizes” option (for Guest Optimization and otherwise). (PR #564)
 • Guest Fixed soft 404 and robots.txt report for guest.vary.php.
 • Vary Enabled litespeed_vary_cookies for LSWS Enterprise.
 • GUI Stopped WebP tip from wrongly displaying when Guest Mode is off.
 • GUI Added QUIC.cloud promotion postbox on dashboard page.
 • 3rd Added pagespeed ninja to blocklist due to its bad bahavior.