Accessibility

Cộng đồng WordPress và dự án nguồn mở WordPress cam kết khả năng có mặt và tiếp cận tốt nhất có thể. Chúng tôi muốn người dùng, bằng bất kể thiết bị hay khả năng, có thể công bố nội dung và bảo trì ứng dụng web làm bằng WordPress.

WordPress nhắm đến mục đích làm cho WordPress Admin và các chủ đề kèm theo hoàn toàn tuân thủ WCAG 2.0 AA nếu có thể.

Tất cả mã mới và cập nhật được phát hành trong WordPress phải tuân thủ các nguyên tắc này theo Chuẩn mã hóa khả năng truy cập WordPress . Một số tính năng và chức năng hiện tại đang phát triển có thể chưa hoàn toàn tuân thủ và các sự cố đã biết được liệt kê trong tiêu điểm WordPress Trac "trợ năng" .

Mặc dù dự án của WordPress không thể cam kết tất cả giao diện đều tương thích, khả năng tương thích và hỗ trợ người khuyết tật vẫn được nhóm Kiểm duyệt Giao diện kiểm tra để đảm bảo các giao diện đáp ứng các yêu cầu trợ năng cơ bản.

Nhóm trợ năng

Nhóm trợ năng WordPress cung cấp kiến ​​thức chuyên môn về khả năng truy cập trong toàn bộ dự án để cải thiện khả năng truy cập của lõi và tài nguyên WordPress.

Accessibility Handbook chia sẽ những ví dụ tốt nhất về tính khả dụng của web, một danh sách các công cụ hỗ trợ nâng cao tính khả dụng, các thử nghiệm chúng tôi sử dụng để cải thiện WordPress, các giao diện, và các gói mở rộng, và làm sao để tham gia vào việc nâng cao tính khả dụng cho WordPress.

Để báo cáo sự cố Trợ năng bạn gặp phải trong WordPress hoặc trên WordPress.org, vui lòng xem Sổ tay trợ năng về Báo cáo sự cố trợ năng .

Tuyên bố ATAG

Authoring Tool Accessibility Guidelines phiên bản 2.0 (ATAG), là tập hợp các nguyên tắc chi phối cách tạo ra các công cụ để lập ra các trang web sao cho vừa dễ tiếp cận và vừa khuyển khích việc tạo ra các nội dung dễ tiếp cận.

Tiêu chuẩn code về khả năng tiếp cận của WordPress yêu cầu thêm mới hoặc cập nhật các đoạn code để đáp ứng tiêu chuẩn mới của Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) phiên bản 2.0 ở mức AA. Tuân thủ ATAG là một mục tiêu bổ sung ngoài việc tuân thủ WCAG.

Phần mềm hoàn toàn phù hợp với tài liệu ATAG 2.0 không chỉ dành cho người khuyết tật có thể sử dụng được, mà còn cho phépkhuyến khíchtất cả người dùng có thể truy cập và hỗ trợ họ trong việc sửa chữa các lỗi khi truy cập, mà không yêu cầu bất kỳ công cụ hay tiện ích bổ sung nào.

WordPress hiện tại không phù hợp với ATAG 2.0, nhưng cam kết sẽ phát triển các tính năng giúp người dùng tạo nội dung dễ tiếp cận để theo đuổi mục tiêu dài hạn tuân thủ ATAG.