Dark Mode

Cho phép người dùng của bạn làm cho bảng điều khiển quản trị WordPress tối…


David Gwyer 4,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.7 Đã cập nhật 10 tháng trước

WP Night Mode

Allow users to change the website style while reading at night, enabling them to easily…


Marko Arula 2,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.7 Đã cập nhật 1 năm trước

DarkPress

It's a simple plugin to modify your WordPress admin interface in DarkMode


Nicolas Notararigo 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.7 Đã cập nhật 1 năm trước

Admin Dark Mode

Lets make the WordPress admin dashboard darker with one click.


jTigerson j.tigerson@gmail.com 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.15 Đã cập nhật 2 năm trước

WP Dark Mode

WP Dark Mode automatically enables a stunning dark mode of your website based on user's…


WPPOOL Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

Vignette

This plugin adds a vignette to your website.


Tim Severien Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2.1 Đã cập nhật 9 năm trước

BossAdmin

A dark style color scheme for WordPress admin.


silver530 Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.28 Đã cập nhật 6 năm trước

gaplugin-darkmode

Use a shortcode to create a light/dark mode.


GAUTIER Antoine Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.7 Đã cập nhật 3 tháng trước