Dark Mode

Cho phép người dùng của bạn làm cho bảng điều khiển quản trị WordPress tối…


David Gwyer 3,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.5 Đã cập nhật 6 tháng trước

WP Night Mode

Allow users to change the website style while reading at night, enabling them to easily…


Marko Arula 1,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.5 Đã cập nhật 9 tháng trước

Admin Dark Mode

Lets make the WordPress admin dashboard darker with one click.


jTigerson j.tigerson@gmail.com 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.13 Đã cập nhật 2 năm trước

DarkPress

It's a simple plugin to modify your WordPress admin interface in DarkMode


Nicolas Notararigo 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.5 Đã cập nhật 10 tháng trước

Vignette

This plugin adds a vignette to your website.


Tim Severien Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.2.1 Đã cập nhật 9 năm trước

BossAdmin

A dark style color scheme for WordPress admin.


silver530 Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.28 Đã cập nhật 6 năm trước