Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

DarkPress

Mô tả

It’s not a simple plugin, it’s a complete style of Admin Panel in Dark Mode.
This plugin transform your WP Admin in DarkMode. Install just plugin and activate it to see dark mode !

Ảnh màn hình

 • DashBoard
 • Editing / Create new article/pages..

Cài đặt

 1. Install a plugin
 2. activate plugin
 3. Use wordpress.

Đánh giá

2 Tháng Sáu, 2019
I like the concept (very nice if you manage different WP installations, you know where you are at a glimpse with admin schemes) and it’s efficient. But not perfect for the moment (I dont like the effect of pink buttons).
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“DarkPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“DarkPress” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “DarkPress” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.3

 • Remove pink color.
 • Add background color difference between activated plugin / not
 • Add Modify php code.
 • Add style.css files

0.2

 • Add style in DarkMode.
 • Add ScreenShot.

0.1

 • Style in DarkMode