DarkPress

It's a simple plugin to modify your WordPress admin interface in DarkMode


Nicolas Notararigo 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.6 Đã cập nhật 12 tháng trước

gaplugin-darkmode

Use a shortcode to create a light/dark mode.


GAUTIER Antoine Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.6 Đã cập nhật 2 tuần trước