Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pixelo

Mô tả

The plugin will automatically enables a stunning dark mode of your website based on user’s operating system. Supports macOS, Windows, Android & iOS.

How to Use

Just activate the plugin and your website will be in dark mode. That is all.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pixelo” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp