Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

BossAdmin

Mô tả

A light-weight plugin to change WordPress admin style into its own dark color scheme.

Ảnh màn hình

  • BossAdmin

Cài đặt

  1. Upload the /bossadmin/ folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the BossAdmin plugin through the “Plugins” menu in WordPress.

Hỏi đáp

No question yet.

No answer yet.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“BossAdmin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.