Duplicate Page

Mô tả

Nhân đôi bài viết, trang và custom post dễ dàng với một click. Bạn có thể nhân đôi trang, bài viết và custom post bằng một click và lưu chúng thành trạng thái bạn muốn (bản nháp, riêng tư, công khai, chờ duyệt).

Tính năng chính trong phiên bản Duplicate Page Pro

 • User Roles: Cho phép người dùng khác nhau truy cập vào Duplicate Page.
 • Post Types: Lọc liên kết Duplicate Page trong post type.
 • Clone Link Location: Tùy chọn hiển thị vị trí nhân đôi liên kết.
 • Status: Tùy chọn trạng thái bài viết nhân đôi.
 • Redirection: Tùy chọn chuyển hướng sau khi bấm vào nhân đôi liên kết..
 • Clone Link Title: Tùy chọn thay đổi Duplicate Post Link Title.
 • Tiền tố: Tùy chọn thêm tiền tố bài viết.
 • Post Suffix: Tùy chọn thêm hậu tố.
 • Editor: Thêm nhiều bộ lọc và tính năng.

Buy Pro Version with various features & support.

Contact us for Support Only Pro Version Users.

Upgrade to Pro Version

Cách sử dụng

 1. Đầu tiên hãy kích hoạt plugin.
 2. Đi đến Cài đặt chọn Duplicate Page rồi bấm lưu thay đổi.
 3. Sau đó tạo bài viết/trang mới hoặc sử dụng cái cũ.
 4. Sau khi bấm vào liên kết này, bài viết/ trang được nhân đôi sẽ lưu thành bản nháp,xuất bản,đang chờ duyệt, riêng tư tùy thuộc vào cài đặt.

Yêu cầu tối thiểu cho Duplicate Page

 • WordPress 3.3+
 • PHP 5.x
 • MySQL 5.x

Ảnh màn hình

 • Màn hình kích hoạt
 • Màn hình cài đặt Duplicate Page
 • Chọn Tùy chọn từ trang cài đặt.
 • Bấm để nhân đôi.
 • Duplicate Post / Page sẽ xuất hiện.

Cài đặt

 1. Tải thư mục duplicate-page vào trong thư mục /wp-content/plugins/.
 2. Kích hoạt plugin sử dụng menu ‘Plugin’ trong WordPress

Đánh giá

17 Tháng Chín, 2019
It's the perfect plugin. Reliably duplicates pages and posts, including those created by SiteOrigin's Pagebuilder plugin. I'm happy
17 Tháng Chín, 2019
The only one we use for easily duplicating pages / posts.
12 Tháng Chín, 2019
Just created one page call "Auto Draft" no content cloned from original page. AVOID THIS PLUGIN
26 Tháng Tám, 2019
This plugin made a very good Job. Handling are very easy.
Đọc tất cả 68 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Duplicate Page” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Duplicate Page” đã được dịch qua 16 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Duplicate Page” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

4.0(20th Sep, 2019)

 • Fixed slug duplication issue

3.9 (6th Aug, 2019)

 • Fixed some compatibility issues

3.8 (18th July, 2019)

 • Fixed compatibility issues with GT3 editor

3.7 (18th July, 2019)

 • Fixed compatibility issues with other editors

3.6 (16th July, 2019)

 • Security fixes addressed by wordpress

3.5 (2nd Apr, 2019)

 • Nâng khả năng tương thích với Gutenberg và các field bổ sung

3.4 (1st Apr, 2019)

 • Sửa lỗi bảo mật bởi Securi

3.3 (14th March, 2019)

 • Tương thích với WordPress 5.1.1

3.2 (25th Dec, 2018)

 • Tương thích Gutenberg

3.1 (5th Dec, 2018)

 • đã xóa nag

3.0 (3rd Dec, 2018)

 • Đã thêm Tiếng Đức

2.9 (16th Nov, 2018)

 • Sửa lỗi nhỏ

2.8 (20th Oct, 2018)

 • Tương thích với php 7.3 và wordpress 5.0

2.7 (28th July, 2018)

 • loại bỏ mã adsense không dùng

2.6 (24th March, 2018)

 • Đã thêm popup đăng ký và sửa lỗi nhỏ.

2.5 (5th Feb, 2018)

 • Đã giải quyết lỗi bản dịch.

2.4 (29th Nov, 2017)

 • Đã sửa vấn đề nối tên bài gốc ở Duplicate Page.

2.3 (27st april, 2017)

 • Sửa lỗi nhỏ

2.2 (28th Jan, 2017)

 • Dịch chuỗi

2.1 (25th Aug, 2016)

 • Trường Text đã được thêm vào trang cài đặt để sử dụng ở phía sau tiêu đề bài viết tránh sự trùng lặp giữa các bài nhân đôi.

1.4 (18th Jun, 2016)

 • Đã thêm tính năng mới

1.3 (23th May, 2016)

 • Đã thêm tính năng mới

1.2 (05th May, 2016)

 • Đã thêm menu Duplicate Page ở Cài đặt.

1.1 (04th May ,2016)

 • sửa một số lỗi trong 1.0