Duplicate Page

Mô tả

Nhân đôi bài viết, trang và custom post dễ dàng với một click. Bạn có thể nhân đôi trang, bài viết và custom post bằng một click và lưu chúng thành trạng thái bạn muốn (bản nháp, riêng tư, công khai, chờ duyệt).

Tính năng chính trong phiên bản Duplicate Page Pro

 • User Roles: Cho phép người dùng khác nhau truy cập vào Duplicate Page.
 • Post Types: Lọc liên kết Duplicate Page trong post type.
 • Clone Link Location: Tùy chọn hiển thị vị trí nhân đôi liên kết.
 • Status: Tùy chọn trạng thái bài viết nhân đôi.
 • Redirection: Tùy chọn chuyển hướng sau khi bấm vào nhân đôi liên kết..
 • Clone Link Title: Tùy chọn thay đổi Duplicate Post Link Title.
 • Tiền tố: Tùy chọn thêm tiền tố bài viết.
 • Post Suffix: Tùy chọn thêm hậu tố.
 • Editor: Thêm nhiều bộ lọc và tính năng.

Mua bản Pro với rất nhiều tính năng & và hỗ trợ ưu tiên.

Liên hệ chúng tôi để nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp lên phiên bản Pro

Cách sử dụng

 1. Đầu tiên hãy kích hoạt plugin.
 2. Đi đến Cài đặt chọn Duplicate Page rồi bấm lưu thay đổi.
 3. Sau đó tạo bài viết/trang mới hoặc sử dụng cái cũ.
 4. Sau khi bấm vào liên kết này, bài viết/ trang được nhân đôi sẽ lưu thành bản nháp,xuất bản,đang chờ duyệt, riêng tư tùy thuộc vào cài đặt.

Yêu cầu tối thiểu cho Duplicate Page

 • WordPress 3.3+
 • PHP 5.x
 • MySQL 5.x

Ảnh màn hình

 • Màn hình kích hoạt
 • Màn hình cài đặt Duplicate Page
 • Chọn Tùy chọn từ trang cài đặt.
 • Bấm để nhân đôi.
 • Duplicate Post / Page sẽ xuất hiện.

Cài đặt

 1. Tải thư mục duplicate-page vào trong thư mục /wp-content/plugins/.
 2. Kích hoạt plugin sử dụng menu ‘Plugin’ trong WordPress

Đánh giá

6 Tháng Sáu, 2023 1 reply
It's simply the best plugin for duplicating all types of content. There was once an issue with Elementor templates, and i emailed the author who fixed it within 2 days
26 Tháng Năm, 2023 1 reply
I have finished the Korean translation.I just want to say thank you for developing such a good plugin.And I hope it will be translated into more languages so that many WordPress users can use it conveniently. Duplicate Page 한국어 번역을 모두 마쳤습니다.좋은 플러그인을 개발해 주어서 고맙다는 인사를 전하고 싶습니다.그리고 보다 많은 언어로 번역되어 많은 워드프레스 사용자들이 편리하게 사용할 수 있기를 바랍니다.
22 Tháng Năm, 2023 1 reply
Cette extension est fantastique pour pourvoir dupliquer des pages à l'infini. Rapide à utiliser et simple. Que demander de plus ?
17 Tháng Năm, 2023 1 reply
The plugin is simple and does what it says without any additional hassle.When you try to use it together with Polylang translation plugin - to duplicate existing posts and setup new set of translations with them - you're in a for a world of pain.You have to be extremely careful how you proceed, lest you create impossible triangular relationships between posts.The kind of trouble and pain this brings would probably even warrant a warning about potential issues when used in WP installs with multiple languages. CheersMarek
16 Tháng Năm, 2023 1 reply
I think it was back in 2017 when I first stumbled upon Duplicate Page plug-in during my first days of professional web developing. Ever since it has been one of the first plug-ins I've installed to each new project. The plug-in does exactly what it is supposed to do and saves you a lot of work. The interface is so non-intrusive that you'll probably only notice it was there when you start a new project / website where it isn't. I can't believe WordPress hasn't incorporated this plug-in into the core yet! Kay Angevare
Đọc tất cả 330 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Duplicate Page” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Duplicate Page” đã được dịch qua 32 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Duplicate Page” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

= 4.5.2(4th May, 2023)

 • Compatible with wordpress 6.2

= 4.5.1(8th Feb, 2023)

 • Fixes compatibility issues with event calendar plugin.
 • Sửa lỗi nhỏ

= 4.5(14th Dec, 2022)

 • Checked compatibility with wordpress v6.1.1
 • Fixes elementor sections compatibility issue

= 4.4.9(15th Jul, 2022)

 • Checked compatibility with wordpress v6.0.1

= 4.4.8(27th Jan, 2022)

 • Checked compatibility with wordpress v5.9

= 4.4.7(16th Dec, 2021)

 • Added editor role check

= 4.4.6(7th Dec, 2021)

 • Fixed security issues.

= 4.4.5(29th Sep, 2021)

 • Fixed the issue for content HTML displaying in the sidebar.

= 4.4.4(16th Sep, 2021)

 • Fixed sanitization Issues as per wordpress standards.

= 4.4.3(8th Sep, 2021)

 • Updated code sanitization process for secure data submission

= 4.4.2(6th Sep, 2021)

 • Added sanitization as per wordpress standards.

4.4.1(27th July, 2021)

 • Checked compatibility with wordpress v5.8
 • Fixed php warnings

4.4(18th Mar, 2021)

 • Tested upto wordpress v5.7

4.3(28th Aug, 2020)

 • Tested with wordpress v5.5

4.2(26th March, 2020)

 • Fixed Translations string issue

4.1(20th Feb, 2020)

 • Fixed Translations issue

4.0(20th Sep, 2019)

 • Sửa lỗi trùng lặp slug.

3.9 (6th Aug, 2019)

 • Sửa một số lỗi không tương thích.

3.8 (18th July, 2019)

 • Sửa lỗi không tương thích với GT3 editor

3.7 (18th July, 2019)

 • Sửa lỗi không tương thích với editor khác

3.6 (16th July, 2019)

 • Sửa lỗi bảo mật

3.5 (2nd Apr, 2019)

 • Nâng khả năng tương thích với Gutenberg và các field bổ sung

3.4 (1st Apr, 2019)

 • Sửa lỗi bảo mật bởi Securi

3.3 (14th March, 2019)

 • Tương thích với WordPress 5.1.1

3.2 (25th Dec, 2018)

 • Tương thích Gutenberg

3.1 (5th Dec, 2018)

 • đã xóa nag

3.0 (3rd Dec, 2018)

 • Đã thêm Tiếng Đức

2.9 (16th Nov, 2018)

 • Sửa lỗi nhỏ

2.8 (20th Oct, 2018)

 • Tương thích với php 7.3 và wordpress 5.0

2.7 (28th July, 2018)

 • loại bỏ mã adsense không dùng

2.6 (24th March, 2018)

 • Đã thêm popup đăng ký và sửa lỗi nhỏ.

2.5 (5th Feb, 2018)

 • Đã giải quyết lỗi bản dịch.

2.4 (29th Nov, 2017)

 • Đã sửa vấn đề nối tên bài gốc ở Duplicate Page.

2.3 (27st april, 2017)

 • Sửa lỗi nhỏ

2.2 (28th Jan, 2017)

 • Dịch chuỗi

2.1 (25th Aug, 2016)

 • Trường Text đã được thêm vào trang cài đặt để sử dụng ở phía sau tiêu đề bài viết tránh sự trùng lặp giữa các bài nhân đôi.

1.4 (18th Jun, 2016)

 • Đã thêm tính năng mới

1.3 (23th May, 2016)

 • Đã thêm tính năng mới

1.2 (05th May, 2016)

 • Đã thêm menu Duplicate Page ở Cài đặt.

1.1 (04th May ,2016)

 • sửa một số lỗi trong 1.0