Duplicate Page

Nhân đôi Bài viết, Trang và Custom Post dễ dàng với một click


mndpsingh287 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

Duplicate Page and Post

Duplicate post, Duplicate page and Duplicate custom post or clone page and clone post.


Arjun Thakur 60,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 1 tháng trước

WP Post Page Clone

Clone Post or Page with it's contents and settings in just one click.


Gaurang Sondagar 40,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Page Duplicator

Easily duplicate any page or post on your site. Supports taxonomies, custom fields and custom…


Samuel Kowlaski 9,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.13 Đã cập nhật 4 năm trước

Quick Post Duplicator

Duplicate post, Duplicate page and Duplicate custom post quickly using a click.


Rahul Kumar singh 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Duplicate Page or Post

Duplicate Page or Post is an great tool that allow to duplicate pages and posts.…


wpdevart 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 2 tuần trước

Duplicate it

Duplicate Posts, Pages and Custom Posts easily using single click


Smartzminds 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.10 Đã cập nhật 2 năm trước