Duplicate Page

Nhân đôi Bài viết, Trang và Custom Post dễ dàng với một click


mndpsingh287 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Duplicate Page and Post

Duplicate post, Duplicate page and Duplicate custom post or clone page and clone post.


Arjun Thakur 50.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 tuần trước

WP Post Page Clone

Clone Post or Page with it's contents and settings in just one click.


Gaurang Sondagar 40.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Page Duplicator

Easily duplicate any page or post on your site. Supports taxonomies, custom fields and custom…


Samuel Kowlaski 9.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.13 Đã cập nhật 4 năm trước

Duplicate it

Duplicate Posts, Pages and Custom Posts easily using single click


Smartzminds 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.8 Đã cập nhật 1 năm trước

Duplicate Page or Post

Duplicate Page or Post is an great tool that allow to duplicate pages and posts.…


wpdevart Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 3 ngày trước

sm page duplicator

This Plugin is use for create duplicate page.


Shail Mehta Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 2 tuần trước