Yoast Duplicate Post

The go-to tool for cloning posts and pages, including the powerful Rewrite & Republish feature.


Enrico Battocchi & Team Yoast 4+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 3 ngày trước

Duplicate Page

Nhân đôi Bài viết, Trang và Custom Post dễ dàng với một click


mndpsingh287 3+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

Duplicate Page and Post

Duplicate post, Duplicate page and Duplicate custom post or clone page and clone post.


Arjun Thakur 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 5 tháng trước

WP Post Page Clone

Clone Post or Page with it's contents and settings in just one click.


Gaurang Sondagar 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

WP Duplicate Page

Clone WordPress page, post, custom post types


Ninja Team 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

Duplicate Page or Post

Duplicate Page or Post is an great tool that allow to duplicate pages and posts.…


wpdevart 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 6 tháng trước

Duplicate Page and Post

Duplicate post, Duplicate page and Duplicate custom post or clone page and clone post.


Falcon Solutions 700+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.9 Đã cập nhật 2 năm trước

Fiber Admin

Bring multiple customization features to make your own WordPress admin. FEATURES Use your Site Settings…


Dao 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 2 tuần trước

Duplicate it

Duplicate Posts, Pages and Custom Posts easily using single click


Smartzminds 90+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

Postmenu

Duplicate (Clone) Posts, Pages, Menus, Menu links (Items of Menu) and Taxonomies. Easily add any…


Liontude 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.22 Đã cập nhật 6 năm trước

Duplicate Pages and Posts

This Plugin lets you duplicate posts, pages and every other custom post type. Duplicate Posts,…


Geek Code Lab 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

sm post duplicator

This Plugin is use for create duplicate post or duplicate custom post


Shail Mehta 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.15 Đã cập nhật 4 năm trước