Duplicate Page

Nhân đôi Bài viết, Trang và Custom Post dễ dàng với một click


mndpsingh287 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

Duplicate Page and Post

Duplicate post, Duplicate page and Duplicate custom post or clone page and clone post.


Arjun Thakur 60,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 1 tháng trước

WP Post Page Clone

Clone Post or Page with it's contents and settings in just one click.


Gaurang Sondagar 40,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Duplicate and Merge Posts

Duplicate existing pages on your site, edit them, and merge them back over the original.…


Exygy, DavidWells, Pllum 1,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.31 Đã cập nhật 5 năm trước

Quick Post Duplicator

Duplicate post, Duplicate page and Duplicate custom post quickly using a click.


Rahul Kumar singh 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Duplicate Page or Post

Duplicate Page or Post is an great tool that allow to duplicate pages and posts.…


wpdevart 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 2 tuần trước

Postmenu

Duplicate (Clone) Posts, Pages, Menus, Menu links (Items of Menu) and Taxonomies. Easily add any…


Liontude 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.14 Đã cập nhật 3 năm trước

Duplicate Post

Copy posts of any type with a click!


Vishal Chodvadiya Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.7 Đã cập nhật 12 tháng trước

sm post duplicator

This Plugin is use for create duplicate post or duplicate custom post


Shail Mehta Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.4 Đã cập nhật 6 tháng trước