Yoast Duplicate Post

The go-to tool for cloning posts and pages, including the powerful Rewrite & Republish feature.


Enrico Battocchi & Team Yoast 4+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Duplicate Page

Nhân đôi Bài viết, Trang và Custom Post dễ dàng với một click


mndpsingh287 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 5 tháng trước

Duplicate Page and Post

Duplicate post, Duplicate page and Duplicate custom post or clone page and clone post.


Arjun Thakur 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

WP Post Page Clone

Clone Post or Page with it's contents and settings in just one click.


Gaurang Sondagar 90.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 4 tuần trước

WP Duplicate Page

Clone WordPress page, post, custom post types


Ninja Team 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

Duplicate Page or Post

Duplicate Page or Post is an great tool that allow to duplicate pages and posts.…


wpdevart 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

Duplicate and Merge Posts

Duplicate existing pages on your site, edit them, and merge them back over the original.…


Exygy, DavidWells, Pllum 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.37 Đã cập nhật 8 năm trước

Quick Post Duplicator

Duplicate/Copy any and all post types, including taxonomies & custom fields with a click!


Rahul Kumar singh 800+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.8 Đã cập nhật 2 năm trước

Duplicate Page and Post

Duplicate post, Duplicate page and Duplicate custom post or clone page and clone post.


Falcon Solutions 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.8 Đã cập nhật 1 năm trước

Fiber Admin

Bring multiple customization features to make your own WordPress admin. FEATURES Use your Site Settings…


Dao 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

Postmenu

Duplicate (Clone) Posts, Pages, Menus, Menu links (Items of Menu) and Taxonomies. Easily add any…


Liontude 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.21 Đã cập nhật 5 năm trước

Duplicate Post

Copy posts of any type with a click!


Vishal Chodvadiya 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.17 Đã cập nhật 3 năm trước

sm post duplicator

This Plugin is use for create duplicate post or duplicate custom post


Shail Mehta 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.14 Đã cập nhật 3 năm trước