Yoast Duplicate Post

The go-to tool for cloning posts and pages, including the powerful Rewrite & Republish feature.


Enrico Battocchi & Team Yoast 4+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Duplicate Page

Nhân đôi Bài viết, Trang và Custom Post dễ dàng với một click


mndpsingh287 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Duplicate Page and Post

Duplicate post, Duplicate page and Duplicate custom post or clone page and clone post.


Arjun Thakur 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 2 tháng trước

WP Post Page Clone

Clone Post or Page with it's contents and settings in just one click.


Gaurang Sondagar 80.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

Duplicate Page or Post

Duplicate Page or Post is an great tool that allow to duplicate pages and posts.…


wpdevart 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

WP Duplicate Page

Clone WordPress page, post, custom post types


Ninja Team 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Duplicate and Merge Posts

Duplicate existing pages on your site, edit them, and merge them back over the original.…


Exygy, DavidWells, Pllum 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.1.35 Đã cập nhật 7 năm trước

Quick Post Duplicator

Duplicate/Copy any and all post types, including taxonomies & custom fields with a click!


Rahul Kumar singh 900+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.6 Đã cập nhật 1 năm trước

Duplicate Page and Post

Duplicate post, Duplicate page and Duplicate custom post or clone page and clone post.


Falcon Solutions 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.6 Đã cập nhật 11 tháng trước

Postmenu

Duplicate (Clone) Posts, Pages, Menus, Menu links (Items of Menu) and Taxonomies. Easily add any…


Liontude 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.19 Đã cập nhật 5 năm trước

Fiber Admin

Bring multiple customization features to make your own WordPress admin. FEATURES Use your Site Settings…


Dao 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 5 ngày trước

Duplicate Post

Copy posts of any type with a click!


Vishal Chodvadiya 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.15 Đã cập nhật 3 năm trước