Akismet Anti-Spam

Mô tả

Akismet sẽ kiểm tra tra các bình luận và liên hệ qua form liên hệ (contact form) trên website của bạn rồi đối chiếu với cơ sở dữ liệu toàn cầu để bảo vệ website của bạn khỏi các nội dung độc hại, spam. Bạn có thể xem trước các bình luận spam mà Akismet bắt được tại trang “Bình luận” trong giao diện quản trị của bạn.

Các tính năng chính trong Akismet bao gồm:

 • Tự động kiểm tra tất cả bình luận và lọc ra những bình luận nhìn giống như spam.
 • Mỗi bình luận có một lịch sử trạng thái, do đó bạn có thể dễ dàng xem những bình luận nào đã bị Akismet bắt được hoặc bị xóa,bình luận là “spam” hoặc “không phải spam” và và ai là người đánh dấu.
 • URL được hiển thị trong phần nhận xét để hiển thị các liên kết ẩn hoặc gây hiểu lầm.
 • Người điều hành có thể xem số bình luận được phê duyệt của từng người dùng.
 • Một tính năng giúp loại bỏ hoàn toàn những spam tồi tệ nhất, tiết kiệm dung lượng ổ cứng và tăng tốc website của bạn.

PS: Bạn sẽ cần tạo API key từ Akismet.com để sử dụng plugin. Key hoàn toàn miễn phí cho blog cá nhân; bản trả phí dành cho các web doanh nghiệp và thương mại.

Cài đặt

Tải Akismet lên blog, kích hoạt và sau đó điền API key đã lấy từ Akismet.com

1, 2, 3: Bạn đã hoàn tất!

Đánh giá

6 Tháng Chín, 2020
Every new install should have Akismet by default. So much spam without it, I thank the devs! You are heros in my eyes.
20 Tháng Tám, 2020
Works as it should. Impossible not to have it.
17 Tháng Tám, 2020
Honestly, that's it. That's all a I need to give a good review, a product that does what it says it will do.
Đọc tất cả 907 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Akismet Anti-Spam” đã được dịch qua 69 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Akismet Anti-Spam” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

4.1.6

Release Date – 4 June 2020

 • Disable “Check for Spam” button until the page is loaded to avoid errors with clicking through to queue recheck endpoint directly.
 • Add filter “akismet_enable_mshots” to allow disabling screenshot popups on the edit comments admin page.

4.1.5

Release Date – 29 April 2020

 • Based on user feedback, we have dropped the in-admin notice explaining the availability of the “privacy notice” option in the AKismet settings screen. The option itself is available, but after displaying the notice for the last 2 years, it is now considered a known fact.
 • Updated the “Requires at least” to WP 4.6, based on recommendations from https://wp-info.org/tools/checkplugini18n.php?slug=akismet
 • Moved older changelog entries to a separate file to keep the size of this readme reasonable, also based on recommendations from https://wp-info.org/tools/checkplugini18n.php?slug=akismet

4.1.4

Release Date – 17 March 2020

 • Only redirect to the Akismet setup screen upon plugin activation if the plugin was activated manually from within the plugin-related screens, to help users with non-standard install workflows, like WP-CLI.
 • Update the layout of the initial setup screen to be more readable on small screens.
 • If no API key has been entered, don’t run code that expects an API key.
 • Improve the readability of the comment history entries.
 • Don’t modify the comment form HTML if no API key has been set.

4.1.3

Ngày phát hành – 31 Tháng 10 2019

 • Chặn tin tặc bằng cách khiến người dùng kiểm tra lại các bình luận spam đang chờ duyệt.
 • Cải thiện tương thích với Jetpack 7.7+.
 • Đã cập nhật trang kích hoạt plugin để đảm bảo tính nhất quán ngôn ngữ và đánh dấu.
 • Chuyển hướng người dùng về trang cài đặt Akismet khi plugin được kích hoạt, để giúp người dùng dễ dàng cài đặt plugin hơn.

4.1.2

Ngày phát hành – 14 Tháng Năm 2019

 • Đã sửa lỗi xung đột giữa banner cài đặt Akismet và thông báo của các plugin khác.
 • Giảm số lượng request API khi xác minh API key.
 • Bao gồm dữ liệu bổ sung trong yêu cầu API kiểm tra trước pingback để số liệu thống kê chính xác hơn.
 • Đã sửa lỗi kích hoạt nút “Kiểm tra thư rác” khi không có bình luận nào đủ điều kiện để được kiểm tra.
 • Cải thiện tương thích AMP Akismet.

4.1.1

Ngày phát hành – 31 Tháng Một 2019

 • Đã sửa thông báo “Cài đặt Akismet” để responsive trở nên tốt hơn.
 • Chỉ đánh dấu nút “Lưu thay đổi” ở cấu hình Akismet khi có sự thay đổi mới.
 • Số lượng bình luận trong mục thư rác của bạn được hiển thị trên bảng điều khiển hiển thị luôn luôn được cập nhật.

4.1

Ngày phát hành – 12 Tháng 11 2018

 • Đã thêm phương thức WP-CLI để truy tìm thống kê.
 • Hooked into the new “Personal Data Eraser” functionality from WordPress 4.9.6.
 • Added functionality to clear outdated alerts from Akismet.com.

For older changelog entries, please see the additional changelog.txt file delivered with the plugin.