Akismet Spam Protection

Mô tả

Akismet sẽ kiểm tra tra các bình luận và liên hệ qua form liên hệ (contact form) trên website của bạn rồi đối chiếu với cơ sở dữ liệu toàn cầu để bảo vệ website của bạn khỏi các nội dung độc hại, spam. Bạn có thể xem trước các bình luận spam mà Akismet bắt được tại trang “Bình luận” trong giao diện quản trị của bạn.

Các tính năng chính trong Akismet bao gồm:

 • Tự động kiểm tra tất cả bình luận và lọc ra những bình luận nhìn giống như spam.
 • Mỗi bình luận có một lịch sử trạng thái, do đó bạn có thể dễ dàng xem những bình luận nào đã bị Akismet bắt được hoặc bị xóa,bình luận là “spam” hoặc “không phải spam” và và ai là người đánh dấu.
 • URL được hiển thị trong phần nhận xét để hiển thị các liên kết ẩn hoặc gây hiểu lầm.
 • Người điều hành có thể xem số bình luận được phê duyệt của từng người dùng.
 • Một tính năng giúp loại bỏ hoàn toàn những spam tồi tệ nhất, tiết kiệm dung lượng ổ cứng và tăng tốc website của bạn.

PS: Bạn sẽ cần tạo API key từ Akismet.com để sử dụng plugin. Key hoàn toàn miễn phí cho blog cá nhân; bản trả phí dành cho các web doanh nghiệp và thương mại.

Cài đặt

Tải Akismet lên blog, kích hoạt và sau đó điền API key đã lấy từ Akismet.com

1, 2, 3: Bạn đã hoàn tất!

Đánh giá

10 Tháng Chín, 2022
A great product and a good value, definitely worth the subscription. The support (though for me not needed, my issue turned out to be with another plugin) was fast, helpful, and great
29 Tháng Tám, 2022
Before activating the plugin we got tons of spam now we get none. Great product and support
22 Tháng Bảy, 2022
Askinet installée sur tous les sites que j'utilise
16 Tháng Bảy, 2022
Automatic's automatic bait-n-switcch. Greed. Might be worth it if it, or any Automatic products, worked worth a damn.
Đọc tất cả 953 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Akismet Spam Protection” đã được dịch qua 72 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Akismet Spam Protection” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

5.0.1

Release Date – 28 September 2022

 • Added an empty state for the Statistics section on the admin page.
 • Fixed a bug that broke some admin page links when Jetpack plugins are active.
 • Marked some event listeners as passive to improve performance in newer browsers.
 • Disabled interaction observation on forms that post to other domains.

5.0

Release Date – 26 July 2022

 • Added a new feature to catch spammers by observing how they interact with the page.

4.2.5

Release Date – 11 July 2022

 • Fixed a bug that added unnecessary comment history entries after comment rechecks.
 • Added a notice that displays when WP-Cron is disabled and might be affecting comment rechecks.

4.2.4

Release Date – 20 May 2022

 • Improved translator instructions for comment history.
 • Bumped the “Tested up to” tag to WP 6.0.

4.2.3

Release Date – 25 April 2022

 • Improved compatibility with Fluent Forms
 • Fixed missing translation domains
 • Updated stats URL.
 • Improved accessibility of elements on the config page.

4.2.2

Release Date – 24 January 2022

 • Improved compatibility with Formidable Forms
 • Fixed a bug that could cause issues when multiple contact forms appear on one page.
 • Updated delete_comment and deleted_comment actions to pass two arguments to match WordPress core since 4.9.0.
 • Added a filter that allows comment types to be excluded when counting users’ approved comments.

4.2.1

Release Date – 1 October 2021

 • Fixed a bug causing AMP validation to fail on certain pages with forms.

4.2

Release Date – 30 September 2021

 • Added links to additional information on API usage notifications.
 • Reduced the number of network requests required for a comment page when running Akismet.
 • Improved compatibility with the most popular contact form plugins.
 • Improved API usage buttons for clarity on what upgrade is needed.

For older changelog entries, please see the additional changelog.txt file delivered with the plugin.