Akismet Spam Protection

Mô tả

Akismet sẽ kiểm tra tra các bình luận và liên hệ qua form liên hệ (contact form) trên website của bạn rồi đối chiếu với cơ sở dữ liệu toàn cầu để bảo vệ website của bạn khỏi các nội dung độc hại, spam. Bạn có thể xem trước các bình luận spam mà Akismet bắt được tại trang “Bình luận” trong giao diện quản trị của bạn.

Các tính năng chính trong Akismet bao gồm:

 • Tự động kiểm tra tất cả bình luận và lọc ra những bình luận nhìn giống như spam.
 • Mỗi bình luận có một lịch sử trạng thái, do đó bạn có thể dễ dàng xem những bình luận nào đã bị Akismet bắt được hoặc bị xóa,bình luận là “spam” hoặc “không phải spam” và và ai là người đánh dấu.
 • URL được hiển thị trong phần nhận xét để hiển thị các liên kết ẩn hoặc gây hiểu lầm.
 • Người điều hành có thể xem số bình luận được phê duyệt của từng người dùng.
 • Một tính năng giúp loại bỏ hoàn toàn những spam tồi tệ nhất, tiết kiệm dung lượng ổ cứng và tăng tốc website của bạn.

PS: Bạn sẽ cần tạo API key từ Akismet.com để sử dụng plugin. Key hoàn toàn miễn phí cho blog cá nhân; bản trả phí dành cho các web doanh nghiệp và thương mại.

Cài đặt

Tải Akismet lên blog, kích hoạt và sau đó điền API key đã lấy từ Akismet.com

1, 2, 3: Bạn đã hoàn tất!

Đánh giá

16 Tháng Năm, 2021
使用了很多年了,一如既往的好,谢谢!
15 Tháng Năm, 2021
Plugin che possiamo dire quasi indispensabile per un sito WordPress. [Signature links removed by moderator per forum guidelines.]
30 Tháng Tư, 2021
I have been using Akismet Anti-Spam to protect my web site for seven years. I never thought much about its benefits, until this past week when I had to deactivate every single plulgin in order to troubleshoot a problem I had. It was not long before I began receiving several spams in very short lapses of time. I then realized I had overlooked reactivating Akismet Anti-Spam in the process of rebuilding my site. So I decided to write this review.
9 Tháng Tư, 2021
Plugin qui fait son travail, très bien avec beaucoup de rigueur !
Đọc tất cả 910 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Akismet Spam Protection” đã được dịch qua 71 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Akismet Spam Protection” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

4.1.9

Release Date – 2 March 2021

 • Improved handling of pingbacks in XML-RPC multicalls

4.1.8

Release Date – 6 January 2021

 • Fixed missing fields in submit-spam and submit-ham calls that could lead to reduced accuracy.
 • Fixed usage of deprecated jQuery function.

4.1.7

Release Date – 22 October 2020

 • Show the “Set up your Akismet account” banner on the comments admin screen, where it’s relevant to mention if Akismet hasn’t been configured.
 • Don’t use wp_blacklist_check when the new wp_check_comment_disallowed_list function is available.

4.1.6

Release Date – 4 June 2020

 • Disable “Check for Spam” button until the page is loaded to avoid errors with clicking through to queue recheck endpoint directly.
 • Add filter “akismet_enable_mshots” to allow disabling screenshot popups on the edit comments admin page.

For older changelog entries, please see the additional changelog.txt file delivered with the plugin.