Akismet Spam Protection

Mô tả

Akismet sẽ kiểm tra tra các bình luận và liên hệ qua form liên hệ (contact form) trên website của bạn rồi đối chiếu với cơ sở dữ liệu toàn cầu để bảo vệ website của bạn khỏi các nội dung độc hại, spam. Bạn có thể xem trước các bình luận spam mà Akismet bắt được tại trang “Bình luận” trong giao diện quản trị của bạn.

Các tính năng chính trong Akismet bao gồm:

  • Tự động kiểm tra tất cả bình luận và lọc ra những bình luận nhìn giống như spam.
  • Mỗi bình luận có một lịch sử trạng thái, do đó bạn có thể dễ dàng xem những bình luận nào đã bị Akismet bắt được hoặc bị xóa,bình luận là “spam” hoặc “không phải spam” và và ai là người đánh dấu.
  • URL được hiển thị trong phần nhận xét để hiển thị các liên kết ẩn hoặc gây hiểu lầm.
  • Người điều hành có thể xem số bình luận được phê duyệt của từng người dùng.
  • Một tính năng giúp loại bỏ hoàn toàn những spam tồi tệ nhất, tiết kiệm dung lượng ổ cứng và tăng tốc website của bạn.

PS: Bạn sẽ cần tạo API key từ Akismet.com để sử dụng plugin. Key hoàn toàn miễn phí cho blog cá nhân; bản trả phí dành cho các web doanh nghiệp và thương mại.

Cài đặt

Tải Akismet lên blog, kích hoạt và sau đó điền API key đã lấy từ Akismet.com

1, 2, 3: Bạn đã hoàn tất!

Đánh giá

2 Tháng Mười Hai, 2020
I so often see wordpress sites being spammed like crazy. My experience that even with only askimet as plugin, you prevent all of those tacky spams. It's a simple plugin, but I need it and has never disappointed me.

5++

2 Tháng Mười Hai, 2020
I can't believe that people spam WP in 2020, without knowing the result will be 0. Glad that Akismet is doing all the hard work to keep it down to 0.
Đọc tất cả 910 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Akismet Spam Protection” đã được dịch qua 70 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Akismet Spam Protection” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

4.1.7

Release Date – 22 October 2020

  • Show the “Set up your Akismet account” banner on the comments admin screen, where it’s relevant to mention if Akismet hasn’t been configured.
  • Don’t use wp_blacklist_check when the new wp_check_comment_disallowed_list function is available.

4.1.6

Release Date – 4 June 2020

  • Disable “Check for Spam” button until the page is loaded to avoid errors with clicking through to queue recheck endpoint directly.
  • Add filter “akismet_enable_mshots” to allow disabling screenshot popups on the edit comments admin page.

For older changelog entries, please see the additional changelog.txt file delivered with the plugin.