Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0 Đã cập nhật 4 tuần trước

WP-Optimize

WP-Optimize is WordPress's most-installed optimization plugin. With it, you can clean up your database easily…


David Anderson, Ruhani Rabin, Team Updraft 800.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0 Đã cập nhật 1 tháng trước

Sucuri Security – Auditing, Malware Scanner and Security Hardening

The Sucuri WordPress Security plugin is a security toolset for security integrity monitoring, malware detection…


Sucuri Inc. 400.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 5 tháng trước

Contact Form 7 Honeypot

Contact Form 7 Honeypot – Adds honeypot anti-spam functionality to CF7 forms.


Nocean 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 10 tháng trước

Anti-spam

No spam in comments. No captcha.


webvitaly 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0 Đã cập nhật 6 tháng trước

Email Address Encoder

A lightweight plugin that protects email addresses from email-harvesting robots, by encoding them into decimal…


Till Krüss 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0 Đã cập nhật 1 tuần trước

Spam protection, AntiSpam, FireWall by CleanTalk

Spam protection, antispam, all-in-one, premium plugin. No spam comments & users, no spam contact form…


СleanTalk 80.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0 Đã cập nhật 1 tuần trước

Stop Spammers

Aggressive anti-spam plugin that eliminates comment spam, trackback spam, contact form spam, and registration spam.…


Bryan Hadaway 40.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0 Đã cập nhật 4 tuần trước