WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Structural

Bởi

Phiên bản: 1.1.6

Lần cập nhật cuối cùng: 24 - 10 - 2018

Số lượt cài đặt: 700+

Trang chủ của Theme

Structural is a constrcution based theme. It is an attractive, modern, easy to use and responsive WordPress theme with colorful design and stunning flexibility. There is no theme options panel, instead uses Customizer, core feature of WordPress and comes with lots of options to customize. Some of the available options are awesome slider section, header options, footer options, layout design options, widget options and lots of other available options will allow you to create unique website as you want.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Structural

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ