Bắt đầu

Thư mục theme WordPress được sử dụng bởi hàng triệu người dùng WordPress trên toàn thế giới. Các theme trong thư mục có sẵn để tải về từ trang WordPress.org, và các người dùng WordPress cũng có thể cài đặt chúng trực tiếp từ các trang quản trị của họ.

Khi lưu trữ theme của bạn trên WordPress.org, bạn sẽ được:

Mục tiêu của thư mục theme không phải là để lưu trữ tất cả các theme trên thế giới, nó dành để lưu trữ các theme mã nguồn mở WordPress tốt nhất. Các theme được lưu trữ trên WordPress.org cho phép quyền tự do người dùng như chính WordPress; điều này có nghĩa là chúng đều 100% GPL hoặc tương thích.

Các Nguồn & Hướng dẫn

To ensure that WordPress users are guaranteed a good experience, every theme in the directory is reviewed by the themes team. Please review the guidelines before uploading your theme.

Các theme từ các trang web hỗ trợ các theme non-GPL (hoặc tương thích) hoặc không phù hợp với các hướng dẫn duyệt theme sẽ không được chấp nhận.

Theme của bạn sẽ được sử dụng dữ liệu Theme Unit Test để duyệt. Trước khi tải lên theme của bạn hãy kiểm tra nó với mẫu dữ liệu này.

Tài liệu dành cho lập trình viên phát triển giao diện có thể tìm thấy ở Theme Developer Handbook.

Cho các câu hỏi liên quan đến phát triển theme hãy sử dụng diễn đàn Themes and Templates.

Tải lên Theme của Bạn