Commercially Supported GPL Themes

Trong khi thư mục chúng tôi có nhiều các theme tuyệt vời, đôi khi có người muốn sử dụng cái gì đó mà họ biết được hỗ trợ, và không ngại trả tiền cho nó. GPL không nói rằng mọi thứ phải là miễn phí, chỉ là khi bạn nhận một phần mềm nó không được khống chế quyền sử dụng của bạn.

Với suy nghĩ đó, đây là tổng hợp những người cung cấp theme GPL với các dịch vụ thêm có phí. Bạn có thể phải trả tiền để truy cập một số theme, một số là các trang web dành cho thành viên, một số có thể cung cấp theme miễn phí cho bạn và chỉ cần trả tiền hỗ trợ. Điểm chung của tất cả chúng là những người đứng sau chúng đều hỗ trợ cộng đồng mã nguồn mở, WordPress và giấy phép GPL.

Want to see your company on this list? View the requirements.

Themes List

Nếu bạn muốn được thêm vào danh sách này hãy gửi thông tin của bạn tới các themes[at]wordpres[dot]org. Để được thêm vào, bạn phải: