WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Cursos

Bởi

Phiên bản: 1.0.8

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

Cursos is a clean, modern and responsive WordPress theme, designed for courses wordpress theme, but It’s a multipurpose WordPress theme which can be used for a business site, a personal blog, portfolios and more. This theme is very easy to use for non coders also.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Cursos

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ