WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Cursos

Bởi

Phiên bản: 1.0.8

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

Cursos is a clean, modern and responsive WordPress theme, designed for courses wordpress theme, but It’s a multipurpose WordPress theme which can be used for a business site, a personal blog, portfolios and more. This theme is very easy to use for non coders also.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Cursos

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ