WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Notable

Bởi

Phiên bản: 1.1.0

Lần cập nhật cuối cùng: 10 - 01 - 2018

Số lượt cài đặt: 400+

Trang chủ của Theme

Notable is a big bold travel blog theme, designed to feature your beautiful travel photos and stories. The home page has an optional posts slider which let's you set up a specific slider category for those posts you want to feature there. On the home page you can also choose to (optionally) feature some static pages right below the slider too. Of course you can set colors, social media links, and logo through the Customizer so you can make it your own without any coding required. Happy trails.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Notable

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ