Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Storefront

Bởi Automattic

Phiên bản: 4.6.0

Lần cập nhật cuối cùng: 16 - 05 - 2024

Lượt cài: 100.000+

Phiên bản PHP: 5.6.0 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Storefront là giao diện hoàn hảo cho dự án WooCommerce tiếp theo của bạn. Được thiết kế và phát triển bởi các nhà phát triển WooCommerce Core, nó cung cấp một tích hợp đặt trước với chính WooCommerce, cộng thêm nhiều đuôi mở rộng WooCommerce phổ biến nhất. Có vài tùy chọn bố cục & màu sắc để cá nhân hóa cửa hàng của bạn, nhiều khu vực widget, một thiết kế ứng đáp và nhiều hơn thế. Các nhà phát triển sẽ thích mã nền gọn gàng và có thể mở rộng, việc tùy chỉnh và mở rộng mã này thật sự là một niềm vui. Bạn đang tìm kiếm Giao diện WooCommerce? Bạn không cần tìm kiếm đâu xa nữa!

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Storefront

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.