WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Minimum Minimal

Bởi

Phiên bản: 2.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 29 - 06 - 2018

Active Installations: 1.000+

Trang chủ của Theme

A beautiful lightweight blogging WordPress theme with a minimalist nordic style. "Minimum Minimal" is your mobile friendly and fully responsive companion for your travel blog, food blog, self development articles or other daily musings. It is Jetpack, Gutenberg and WooCommerce ready and, of course, SEO (search engine) friendly. Use the icon menu to support your social media presence and publish photo galleries or post videos to share from your site. This theme is easy to set up and work with on a daily basis. Its elegant, clean and timeless design makes sure your site looks best for years to come. Live demo: https://richwp.r1e9.com/minimumminimal/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ