Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Justread

Bởi GretaThemes

Phiên bản: 1.4.1

Lần cập nhật cuối cùng: 28 - 12 - 2022

Lượt cài: 1.000+

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Justread là một theme WordPress đơn giản, hiện đại và tập trung vào trải nghiệp đọc. Justread có bố cục dạng lưới và dạng một cột cho nội dung. Theme sử dụng các font chữ hệ thống và SVG để tải nhanh. Hãy tận hưởng cảm giác đọc thoải mái ngay cả với những bài dài.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Justread

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.