Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Woostify

Bởi Dylan Ngo - Woostify

Phiên bản: 2.3.2

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 04 - 2024

Lượt cài: 40.000+

Phiên bản WordPress: 4.7 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 7.3 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Woostify is fast, lightweight, responsive and super flexible WooCommerce theme built with SEO, speed, and usability in mind. The theme works great with any of your favorite page builder likes Elementor, Beaver Builder, SiteOrigin, Thrive Architect, Divi, etc. Therefore, you can build any type of websites like shop, business agencies, corporate, portfolio, education, university portal, consulting, church, restaurant, medical and so on. Woostify is compatible with all well-coded plugins, including major ones like WooCommerce, OrbitFox, Yoast, BuddyPress, bbPress, etc. Learn more about the theme and ready to import demo sites at https://woostify.com

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Woostify

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.