WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

iThemer

Bởi

Phiên bản: 1.2.3

Lần cập nhật cuối cùng: 13 - 05 - 2018

Số lượt cài đặt: 800+

Trang chủ của Theme

iThemer is Resume and Portfolio theme with simple list blog layout. It Consist of Animated Banner , About Us , Services, Work & Portfolio with fancybox, Counter Up, Experience and Education timeline, Carousel Grid Blog, Call to Action, Contact Us Section with Contact form 7, Client and Footer Widgets. The blog and single page comes with right sidebar.iThemer WordPress theme is specially designed for multipurpose portfolio theme. it also can be managed as One Page Theme. Detail: https://ithemer.com/themes/ithemer-free-wordpress-theme/ ,View Demo: https://ithemer.com/view?theme=ithemer

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch iThemer

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ