WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Minimal 20/17

Bởi

Đây là một theme con của Twenty Seventeen.

Phiên bản: 1.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 24 - 03 - 2018

Số lượt cài đặt: 600+

Trang chủ của Theme

The Minimal 20/17 theme is a Twenty Seventeen WordPress child theme. It removes the excessive padding from its parent and introduces a wider layout and better spacing. It also supports page builders and has two new page templates.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ