WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

CustomPress

Bởi

Phiên bản: 1.0.10

Lần cập nhật cuối cùng: 06 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 400+

Trang chủ của Theme

CustomPress is one of the most customizable WordPress themes ever. You can use WordPress Customizer with live preview to edit almost any setting on your website. It is lightweight, fast, fully responsive and customizable. It works on all devices, resolutions & all latest browsers. CustomPress is a well-coded, well-supported solid platform to kick-off your blog website. It also works well with all WordPress page builders like SiteOrigin, Beaver Builder, Elementor etc. The main style.css file is just 20kb (less than 10kb gzipped) including styling for responsive media queries.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch CustomPress

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ