Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Hodophile

Bởi themepalace

Phiên bản: 1.0.1

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 04 - 2023

Lượt cài: 70+

Phiên bản WordPress: 5.0 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 7.4 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Hodophile is a clean and modern mobile responsive and super customizable WordPress theme built for travel agencies, tour planners, and tourist guides. The theme is a finely crafted versatile WordPress theme with a bunch of pre-made demo styles and content. You can quickly launch your travel website within a few clicks. Furthermore, the theme is integrated with powerful plugins like the WP Travel plugin. WP travel plugin allows you to add unlimited customized itineraries, tours, and travel packages along with travel booking and receiving payments. Furthermore, You can display the needed information about your services and packages cleanly and attractively, and the users can book the travel package effortlessly. Moreover, the theme is translation-ready and also cross-browser compatible.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Hodophile

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.