Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

News Port

Bởi Ascendoor

Phiên bản: 1.0.1

Lần cập nhật cuối cùng: 29 - 03 - 2023

Lượt cài: 500+

Phiên bản WordPress: 5.0 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 7.4 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

The News Port is a flexible, user-friendly theme for bloggers, writers, and daily news outlets. The theme offers many different possibilities for building a magazine, newspaper, or blog. The News Port Theme is perfect for a variety of websites, including lifestyle blogs, individual blogs, magazines, newspapers, and news portals. This theme comes with a variety of layouts that may be applied to a wide range of projects, including those involving business, finance, medicine, sports, fashion, electronics, and many more. The theme has a number of sections, including category news sections, three column widget areas, primary, secondary, footer, featured news, and sliders. A variety of Google fonts, colors, layout options, an easy-to-use customizer, and most importantly show/hide options included in the theme. This theme also got multiple areas for your advertisement which makes easy to regulate and showcase your ads. Check the demo at: https://demos.ascendoor.com/news-port/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch News Port

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.