Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Kenta Online News

Bởi WP Moose

Đây là một theme con của Kenta.

Phiên bản: 1.0.1

Lần cập nhật cuối cùng: 12 - 02 - 2024

Lượt cài: 300+

Phiên bản PHP: 7.2 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

A Multi-purpose and Customizable Free WordPress Blog Theme. You can also access the Kenta theme's rich Starter Sites (https://kentatheme.com/starter-sites/) to help you create your sites with just one click instead of starting from scratch. It provides endless possibilities to create your site visually in minutes, without coding skills. We also have tons of options for you to customize every part of your site. You can almost build any kind of websites, like blog, business, portfolio, WooCommerce storefronts etc. Whether you're bloggers, editors, online magazines, newspaper, news portals, content publishers, creative business, small businesses, startups and freelancers, we can help you build an amazing website.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.