WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Forma

Bởi

Phiên bản: 1.0.1

Lần cập nhật cuối cùng: 12 - 06 - 2017

Active Installations: 300+

Trang chủ của Theme

Forma is clean, minimal and bold WordPress theme for brave people. Perfect for design, architecture or fashion blogging. 100% responsive and easy to use.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Forma

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ