WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Nikosa

Bởi

Phiên bản: 1.7

Lần cập nhật cuối cùng: 14 - 06 - 2017

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

Nikosa is a very high quality, neat and clean, professionally developed WordPress theme for startups, small and medium sized organizations. Nikosa was developed primarily for riding tours for motor bike or cycling enthusiasts but can be easily modified to be used in any niche. Nikosa is twitter bootstrap based hence it is fully mobile responsive and looks amazing in mobiles, ipads and other small and big screens. Nikosa is SEO friendly and is fully customizable through customizer options. Unlimited color combinations can be made, logo can be changed, social media URLs can be added etc through customizer settings. Step by Step installation and setup-like-demo tutorial along with dummy data files is available here: https://champthemes.com/documentation/nikosa/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Nikosa

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ