WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

MeisterMag

Bởi

Phiên bản: 1.2

Lần cập nhật cuối cùng: 29 - 06 - 2017

Số lượt cài đặt: 500+

MeisterMag is a fast WordPress theme perfect for blog or blogs, news, newspaper, magazine, and publishing websites. The template is designed to help you build websites without any effort and coding skills. MeisterMag is easy to use and personalize, with all the settings for header, footer, menu, ads, and logo located in the Customizer panel. The theme is fully responsive and works with AMP plugins, with an outstanding sharp design, clean code, an elegant structure and an attractive mobile approach.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch MeisterMag

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ