Flat PM

Плагин вывода рекламы с огромным количеством функционала.


Михаил Flat 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

LuckyWP Scripts Control

Chèn và quản lí code (CSS, JS, meta tags, vv) trong website trước </head>, after…


LuckyWP 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.10 Đã cập nhật 2 năm trước

Custom CSS

Add custom CSS, JS, PHP, tracking code. Very easy to use!


FRESHFACE 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.23 Đã cập nhật 6 năm trước

OpenHook

Add customizations to any hook in WordPress and any hook-enabled theme or plugin from within…


Rick Beckman 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.10 Đã cập nhật 2 năm trước

My Shortcodes

Allows you to add custom code as a shortcode to be used within your pages…


David Cramer 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 8 năm trước

Custom Code

Add Custom script and CSS code to header, footer,before post and after post.


Bhagirath 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.38 Đã cập nhật 8 năm trước

Add Code to RSS

Adds the custom PHP code before and after every feed entry.


Махim Pokrovskii 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.0.5 Đã cập nhật 12 năm trước

Devpri Custom Code

A simple plugin to display HTML/CSS/JS custom code.


Devpri Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.15 Đã cập nhật 3 năm trước