luckywp-scripts-control

Mô tả

This plugin has been closed as of 12 Tháng Chín, 2023 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

29 Tháng Tám, 2022
Плагин прост, безотказен, не нарушает работы системы сайта, ни с чем не конфликтует. Недостатков не замечено ни одного, хотя пользуюсь уже более четырёх лет… Прекрасный программный продукт. Конфликтов не наблюдается даже при параллельном использовании других инструментов встраивания кода. Спасибо разработчикам!!!
Đọc tất cả 36 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“LuckyWP Scripts Control” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“LuckyWP Scripts Control” đã được dịch qua 16 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “LuckyWP Scripts Control” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.