Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LuckyWP Scripts Control

Mô tả

Plugin “LuckyWP Scripts Control” cho phép chèn và quản lí code vào trong website. Ví dụ, bạn có thể chèn mã Google Analytics, mã xác minh Google Search Console, Facebook pixel, mã CSS/JS và các mã khác mà không cần sửa tệp giao diện.

Tính năng

 • Giao diện thân thiện người dùng: đơn giản và đầy đủ tính năng.
 • Chèn code vào trước </head>, sau <body> hoặc trước </body>.
 • Phân loại
 • Thêm mã Google Analytics.
 • Thêm mã xác minh Google.
 • Thêm mã Google Tag Manager.
 • Thêm Facebook pixel.
 • Thêm meta tags tùy chỉnh.
 • Thêm mã JS/CSS/HTML.
 • Hỗ trợ RTL

Ảnh màn hình

 • Màn hình chính
 • Màn hình cài đặt
 • Sửa code
 • Tác vụ

Cài đặt

Cài đặt từ bảng tin WordPress

 1. Đi tới “Plugin > Cài mới”.
 2. Nhập “LuckyWP Scripts Control” trong ô tìm kiếm
 3. Tìm “LuckyWP Scripts Control” trong trang tìm kiếm và bấm vào “Cài đặt ngay”, quá trình cài đặt plugin sẽ bắt đầu.
 4. Bấm “Kích hoạt” khi cài đặt hoàn tất.

Cài đặt với tệp nén

 1. Đi tới “Plugin > Cài mới” ở bảng tin WordPress
 2. Bấm vào nút “Tải lên plugin”, form tải lên sẽ mở ra.
 3. Chọn tệp nén của plugin và bấm “Cài đặt ngay”.
 4. Bấm vào nút “Kích hoạt plugin” khi cài đặt xong.

Cài đặt thủ công

 1. Tải thư mục luckywp-scripts-control vào trong thư mục /wp-content/plugins/.
 2. Đi tới “Plugin > Cài mới” ở bảng tin WordPress
 3. Tìm “LuckyWP Scripts Control” trong danh sách plugin và bấm “Kích hoạt”.

Sau khi kích hoạt

Sau khi cài đặt plugin thành công, menu “Scripts” sẽ xuất hiện dưới menu “Cài đặt” ở trang quản lí WordPress.

Đánh giá

22 Tháng Chín, 2020
Hi, First off, I want to say thanks for making such as useful scripting tool. I now strictly use Lucky Scripts Control on all of my WordPress sites. But I'm taking the time to write this review because there's some essential features missing for me: Syntax highlighting. Support for SASS. Linting. Adjustable window (or fullscreen/no-distraction mode). I'm quite aware this plugin was not designed for editing theme styles but rather for inserting copy/pasted integration scripts for analytics and such, however, I think there's a lot of potential as a full featured in-wordpress code editor. It really helps me organize my code in a way that makes it quicker to locate what I need to edit. I hope you, too, find an interest in making it even more useful for the masses. Exius
Đọc tất cả 31 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“LuckyWP Scripts Control” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“LuckyWP Scripts Control” đã được dịch qua 16 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “LuckyWP Scripts Control” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.2.1 — 2020-03-09

 • Added welcome notice.
 • Remove data on uninstalling plugin.
 • CSS optimization in admin panel.
 • Minor code refactoring.

1.2 — 2020-02-02

 • Đã thêm hỗ trợ RTL.
 • Sửa: bản dịch tại translate.wordpress.org không hoạt động.
 • Sửa lỗi nhỏ.

1.1 — 2019-06-02

 • Thêm tùy chọn “Sử dụng hook wp_body_open”

1.0.1 — 2018-10-10

 • Tương thích translate.wordpress.org.

1.0.0 — 2018-10-10

 • Phát hành lần đầu