Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Code

Mô tả

Add Custom script and CSS code to header, footer,before post,after post.

1. You can add custom code at header, but before

2. You can add custom code at footer, but before

3. You can add custom code before post content, this will display on single page only

4. You can add custom code after post content, this will display on single page only

You can use plain html, JavaScript and CSS code, but for JavaScript and CSS don’t forget to add and tag

Ảnh màn hình

  • Add Edit Custom Code.
  • Manage Custom Code.
  • How Code look in source code.

Cài đặt

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

In which place I can add custom code?

1. You can add custom code at header, but before

2. You can add custom code at footer, but before

3. You can add custom code before post content, this will display on single page only

4. You can add custom code after post content, this will display on single page only

which type of code I can use for custom code?

You can use plain html, JavaScript and CSS code, but for JavaScript and CSS don’t forget to add and tag

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Code” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Fixed issue in before content and after content

1.0

  • Add Custom script and CSS code to header, footer