Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Devpri Custom Code

Mô tả

A simple plugin to display HTML/CSS/JS custom code.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Devpri Custom Code” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release