Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SimpleCodeSyntax

Mô tả

This plugin will simply define the css for HTML Preformatted and Code tags.

Ảnh màn hình

  • SimpleCodeSyntax Plugin.Screenshot-1 showing Pre and Code tag example.

Cài đặt

  1. Upload SimpleCodeSyntax.zip from Plugins ‘Add New’ tab through the WordPress Admin dashboard Or unzip the SimpleCodeSyntax.zip in wp-content/plugins
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

What this plugin do ?

It simply add new css for pre and code tags.

Do this plugin alter any database table/database value

No.

Do this plugin slower down the page load speed

No.It is a simple plugin without any javascript,ajax coding.Neither it uses any image in the background.

What is the background color of Pre and Code syntax

HTML Color Code #EEEEEE

What is the text color in Pre and Code syntax

HTML Color Code #212121

Is there any Settings button in this plugin

No

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SimpleCodeSyntax” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp