Simple Custom CSS

Mô tả

Một Plugin WordPress đơn giản để thêm CSS tùy chỉnh và đè lên style mặc định của Plugin và Theme. Plugin này được thiết kế dành cho những người quản lý cần thêm CSS riêng vào trang web của họ. Style được tạo bởi plugin vẫn hiển thị ngay cả khi đổi theme.

** New in Version 4.0.2 **
– Uses native WP CodeMirror on settings page (Does not load unnecessary scripts)
– Tested for WP version 5.1.1
– Tested for PHP version 7.2

Tính năng

 • Kiểm soát tùy chỉnh
 • Code Syntax Highlighter
 • Code linting (error checking)
 • Không cần cấu hình
 • Giao diện đơn giản được dựng dựa trên UI WordPress
 • Hầu như không ảnh hưởng hiệu suất trang web
 • Không có query database phức tạp
 • Tài liệu chi tiết
 • Allows Administrator access on WP Networks (Multisite)

Ảnh màn hình

 • Bảng quản lý Simple Custom CSS

 • Mục tùy chỉnh Simple Custom CSS

Cài đặt

Cài đặt Simple Custom CSS đơn giản như các Plugin WP khác:

 1. Tải Simple Custom CSS từ WordPress.org.

 2. Giải nén tệp .zip.

 3. Tải thư mục Plugin (simple-custom-css/) vào trong thư mục wp-content/plugins.

 4. Đi đến Bảng điều khiển Plugin và tìm Plugin vừa được tải lên, “Simple Custom CSS” trong danh sách.

 5. Bấm Kích hoạt Plugin để kích hoạt nó.

 6. Bắt đầu sử dụng plugin bằng cách đi đến Giao diện > CSS tùy chỉnh trong Menu admin, hoặc Giao diện > Tùy chỉnh, rồi bấm vào mục “Simple Custom CSS”.

Thêm trợ giúp cài đặt Plugin

Hỏi đáp

Plugin có làm việc với trang web ở WordPress.com không?

Rất tiếc, plugin này chỉ dành cho website sử dụng hosting riêng (WordPress.org).

CSS tùy chỉnh của tôi không hiển thị

Có nhiều lý do dẫn đến việc này:

 • CSS của bạn nhắm sai selector.

 • Selector CSS không đủ cụ thể.

Chẳng hạn, bạn có thể có:

a {
  color: #f00;
}

Trong khi bạn:

\#content a {
  color: #f00;
}

Mức độ cụ thể tùy thuộc vào quy tắc CSS bạn đang cố gắng ghi đè.

 • CSS của bạn không đúng.

Hãy kiểm tra CSS của bạn tại W3C CSS Validation Service.

Đánh giá

21 Tháng Sáu, 2019
Warning to any one using this plugin: This plugin has been around for years at yet still loads CSS in the most inefficient way, serving the CSS using a dynamic non-cacheable request on every page. This will not only affect the first page visited but will delay the render of every subsequent page visited. My advice would be to remove this plugin and use the default WordPress CSS editor, under the appearance > customize tab. There's simply no reason to use this plugin.
28 Tháng Năm, 2019
Simple, lightweight and perfect. It's the first plugin I add to all my sites. Has a decent sized viewer, unlike the css option in customizer that comes with some themes. Zero problems with this plugin.
2 Tháng Năm, 2019
Clean and simple as a Custom CSS plugin is supposed to be. Tired of all the silly un-needed bells and whistles getting added to CSS plugins. If you could move it out of the Appearance sub nav group and into its own link in the dashboard nav so I can go right to it while editing, I'll change this to 5 stars in a heartbeat!
7 Tháng Ba, 2019
The add-on works immediately after installation. That's what I expected
17 Tháng Mười Hai, 2018
Very good plugin! Thanks!
Đọc tất cả 146 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Custom CSS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Simple Custom CSS” đã được dịch qua 22 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Simple Custom CSS” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

4.0.2

 • Use WP’s CodeMirror on settings page
 • Tested for compatibility with WP version 5.1.1
 • Tested for compatibility with PHP version 7.2

4.0.1

 • Sửa lỗi vỡ style ở phiên bản cũ của WP.

4.0

 • Kiểm soát tùy chỉnh mới (vẫn tương thích với phiên bản WP cũ)
 • Đã thêm màu sắc vào Trang cài đặt
 • Đã cập nhật hooks để thay thế dấu gạch ngang thành dấu gạch dưới
 • Đã kiểm tra tuân thủ WPCS
 • Đã kiểm tra tương thích với phiên bản WP 4.9.4

3.3

 • Đã thêm hỗ trợ cho https://
 • Đã thêm tiếng Đan Mạch. Cảm ơn @ThomasDK81!
 • Đã kiểm tra tương thích với phiên bản WP 4.4.1

3.2

 • Đã kiểm tra tương thích với WP 4.1
 • Cải thiện cấu trúc để giảm số query (Cảm ơn, @dvankooten!)

3.0.1

 • Đã kiểm tra tương thích với WP 3.9.1
 • Đã thêm nút “Cập nhật CSS” ở Sidebar

3.0

 • Đã thêm Sytnax Highlighter
 • Xóa bắt buộc cho checkbox “Cho phép dấu ngoặc kép”
 • Đã xóa văn bản thuộc tính plugin
 • Cho phép quản lý truy cập vào multisite
 • Thay đổi style nhỏ. Cảm ơn @kucrut!

2.5

 • Đã sửa lỗi cài đặt WP trong sub-directory. Cảm ơn @lopo!
 • Đã kiểm tra tương thích với WP 3.8.1

2.0

 • Đã thêm tùy chọn cho phép Double Quote trong CSS
 • Đã kiểm tra tương thích với WP 3.8

1.2.1

 • Đã kiểm tra tương thích với WP 3.7.1
 • Code update to conform fully with WP coding standards

1.2

 • Cho phép quản lý (không chỉ Super Admin) truy cập plugin
 • Sửa lỗi Credit
 • Sửa lỗi nhỏ

1.1.1

 • Cho phép “>” selector con.

1.1

 • Đã xóa input ẩn không cần thiết
 • Đã thêm action hooks
 • Đã thêm dọn dẹp khi xóa
 • Đã thêm tùy chọn ghi công tác giả
 • Đã thêm một cách thức hiện đại hơn để thêm CSS vào trang:

Instead of using print_scripts() to insert the CSS directly into the HEAD, CSS styles are generated within simple-custom-css.php, then added via wp_enqueue_scripts, so now it will appear in the HEAD as:

  <link rel="stylesheet" href="http://yoursite.com/?sccss=1" />

…mặc dù không có tệp css nào được tạo ra. Hãy xem bình luận bên trong tệp Plugin để biết chi tiết.

1.0

 • Initial Release