Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove Version Number

Mô tả

A simple plugin that will remove the WordPress version number from all areas of your website.

Features:

  • Remove WordPress version from head.
  • Remove WordPress version from RSS feeds.
  • Remove WordPress version from stylesheets.
  • Remove WordPress version from scripts.

Cài đặt

From your WordPress dashboard:

  1. Visit Plugins > Add New
  2. Search for “Remove Version Number”
  3. Install the “Remove Version Number” Plugin
  4. Activate “Remove Version Number” on the Plugins page

Hỏi đáp

Why not just place this code in the functions.php file?

You can do that, but when you update or change your theme it will be removed (along with any other modifications).

Will this plugin cause problems with WordPress updates?

This plugin will cause no problem at all with WordPress updates.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove Version Number” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 (2/17/2019)

  • First release