Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

PHP Server Info

Mô tả

Adds custom menu under WordPress Admin to view all PHP info as produced with the standard phpinfo function, but without breaking the page strucure.

Developed by PHP Hosting Experts CatN

Ảnh màn hình

  • PHP Info admin menu.
  • PHP Info Screen.

Cài đặt

  • Download/upload plugin to wp-content/plugins directory
  • Activate Plugin within Admin Dashboard.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“PHP Server Info” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp